SFS 2008:874 Förordning om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

080874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.