SFS 2008:876 Förordning om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

080876.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2002:782) om ans�kan <br/>och utbetalning av pension m.fl. f�rm�ner;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 6 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2002:782) om ans�kan</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">och utbetalning av pension m.fl. f�rm�ner</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 8 � ska upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 1, 9 och 10 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna f�rordning finns best�mmelser om ans�kan och utbetalning av</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�ljande pensioner och f�rm�ner:</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. inkomstgrundad �lderspension enligt lagen (1998:674) om inkomst-</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">grundad �lderspension,</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft115">2. garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension,<br/>3. s�rskilt pensionstill�gg enligt lagen (1990:773) om s�rskilt pensionstill-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">l�gg till �lderspension f�r l�ngvarig v�rd av sjukt eller handikappat barn,</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">4. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">efterlevandepension och efterlevandest�d till barn enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandest�d till barn och lagen<br/>(2000:462) om inf�rande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och<br/>efterlevandest�d till barn,</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">5. bostadstill�gg till pension�rer m.fl. enligt lagen (2001:761) om bostads-</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">till�gg till pension�rer m.fl.,</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft115">6. �ldref�rs�rjningsst�d enligt lagen (2001:853) om �ldref�rs�rjningsst�d,<br/>7. </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">hustrutill�gg enligt lagen (1998:708) om upph�vande av lagen</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1994:309) om hustrutill�gg i vissa fall d� make uppb�r folkpension.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Pension och andra f�rm�ner ska kunna lyftas av mottagaren f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">datum i utbetalningsm�naden. F�r den som �r f�dd n�gon av dagarna den 1<br/>15 i m�naden ska pensionen eller f�rm�nen kunna lyftas av mottagaren den<br/>18 i utbetalningsm�naden. F�r den som �r f�dd n�gon av dagarna den 1631<br/>i m�naden ska pensionen eller f�rm�nen kunna lyftas av mottagaren den 19 i<br/>utbetalningsm�naden.</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om utbetalningsdagen infaller p� en s�ndag eller p� en omedelbart d�rp�</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">f�ljande helgdag, ska pensionen eller f�rm�nen kunna lyftas n�rmast f�l-<br/>jande vardag. Om utbetalningsdagen infaller p� en annan helgdag, p� en l�r-<br/>dag eller p� midsommarafton, ska pensionen eller f�rm�nen kunna lyftas<br/>n�rmast f�reg�ende vardag.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">�ndringen inneb�r att punkterna 8 och 9 upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">�ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:876</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 november 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:876</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft24">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rs�kringskassan ska besluta om tiden f�r utbetalning av </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">1. pension eller annan f�rm�n till den som vistas utomlands, och<br/>2. det belopp som f�rst f�rfaller till betalning efter beslut om pension eller</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">annan f�rm�n.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">CRISTINA HUSMARK PEHRSSON</p> <p style="position:absolute;top:249px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft210">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2004:911.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2002:782) om ans�kan
och utbetalning av pension m.fl. f�rm�ner;

utf�rdad den 6 november 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2002:782) om ans�kan

och utbetalning av pension m.fl. f�rm�ner

dels

att 8 � ska upph�ra att g�lla,

dels

att 1, 9 och 10 �� ska ha f�ljande lydelse.

1 �

1

I denna f�rordning finns best�mmelser om ans�kan och utbetalning av

f�ljande pensioner och f�rm�ner:

1. inkomstgrundad �lderspension enligt lagen (1998:674) om inkomst-

grundad �lderspension,

2. garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension,
3. s�rskilt pensionstill�gg enligt lagen (1990:773) om s�rskilt pensionstill-

l�gg till �lderspension f�r l�ngvarig v�rd av sjukt eller handikappat barn,

4.

efterlevandepension och efterlevandest�d till barn enligt lagen

(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandest�d till barn och lagen
(2000:462) om inf�rande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandest�d till barn,

5. bostadstill�gg till pension�rer m.fl. enligt lagen (2001:761) om bostads-

till�gg till pension�rer m.fl.,

6. �ldref�rs�rjningsst�d enligt lagen (2001:853) om �ldref�rs�rjningsst�d,
7.

hustrutill�gg enligt lagen (1998:708) om upph�vande av lagen

(1994:309) om hustrutill�gg i vissa fall d� make uppb�r folkpension.

9 �

2

Pension och andra f�rm�ner ska kunna lyftas av mottagaren f�ljande

datum i utbetalningsm�naden. F�r den som �r f�dd n�gon av dagarna den 1
15 i m�naden ska pensionen eller f�rm�nen kunna lyftas av mottagaren den
18 i utbetalningsm�naden. F�r den som �r f�dd n�gon av dagarna den 1631
i m�naden ska pensionen eller f�rm�nen kunna lyftas av mottagaren den 19 i
utbetalningsm�naden.

Om utbetalningsdagen infaller p� en s�ndag eller p� en omedelbart d�rp�

f�ljande helgdag, ska pensionen eller f�rm�nen kunna lyftas n�rmast f�l-
jande vardag. Om utbetalningsdagen infaller p� en annan helgdag, p� en l�r-
dag eller p� midsommarafton, ska pensionen eller f�rm�nen kunna lyftas
n�rmast f�reg�ende vardag.

1

�ndringen inneb�r att punkterna 8 och 9 upph�vs.

2

�ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.

SFS 2008:876

Utkom fr�n trycket
den 18 november 2008

background image

2

SFS 2008:876

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

10 �

3

F�rs�kringskassan ska besluta om tiden f�r utbetalning av

1. pension eller annan f�rm�n till den som vistas utomlands, och
2. det belopp som f�rst f�rfaller till betalning efter beslut om pension eller

annan f�rm�n.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3

Senaste lydelse 2004:911.

;