SFS 2008:877 Förordning om ändring i förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

080877.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.