SFS 2008:880 Lag om ändring i polisdatalagen (1998:622)

080880.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.