SFS 2008:884 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

080884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.