SFS 2008:886 Lag om ändring i lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

080886.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.