SFS 2008:888 Förordning om ändring i förordningen (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga

080888.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1983:826) med <br/>riktlinjer f�r f�rgnyanserna i Sveriges flagga;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 6 november 2008. </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1983:826) med riktlinjer</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r f�rgnyanserna i Sveriges flagga</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att h�nvisningen till Svensk Standard i f�rsta stycket ska �ndras till</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">SS 19100,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att h�nvisningarna till Svensk Standard i tredje och femte styckena</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ska �ndras till SS 19104 </p> <p style="position:absolute;top:12px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft16">+ </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11">Bilaga,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">att f�rkortningarna NCS och CIE i f�rsta respektive tredje styck-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ena ska placeras framf�r orden beteckningar,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det svenska namnet Internationella belysningskommissionen</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ska f�ras in i tredje stycket, </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:500px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att orden skall ska bytas ut mot ska.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rordningen kommer d�rf�r att ha f�ljande lydelse fr�n och med den dag</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">d� denna f�rordning tr�der i kraft.</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Den svenska flaggans f�rger, som enligt 3 � lagen (1982:269) om Sveri-</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">ges flagga �r ljust mellanbl� p� f�lten och guldgul p� korset, definieras p�<br/>f�ljande s�tt enligt de NCS-beteckningar (Natural Colour System) som an-<br/>v�nds i Svensk Standard SS 19100</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft19">den bl� f�rgen 4055-R95B<br/>den gula f�rgen 0580-Y10R.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Toleranserna i NCS-enheter ska f�r svarthet, f�r kul�rthet och f�r kul�r-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ton vara mindre �n � 5 enheter.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt de CIE-beteckningar (Commission Internationale de lEclairage,</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">sv: Internationella belysningskommissionen) som anv�nds i Svensk Stan-<br/>dard SS 19104 </p> <p style="position:absolute;top:12px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft16">+</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11"> Bilaga ska</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:782px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft15"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft11">flaggans f�rger ha f�ljande kromaticitetskoordi-</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">nater, x och y, och ljusreflektansfaktorer, Y<br/>den bl� f�rgen</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft19">x = 0,189<br/>y = 0,192<br/>Y = 8,3</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">den gula f�rgen</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft19">x = 0,472<br/>y = 0,465<br/>Y = 64,4.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2008:888</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 25 november 2008<br/>Omtryck</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:888</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft28">Ungef�rliga toleranser i CIE-v�rden anges p� f�ljande s�tt.<br/>Den bl� f�rgen:<br/>Y = 6,2  10,4.<br/>En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =<br/>0,200/0,195<br/>0,200/0,210<br/>0,180/0,190 och<br/>0,180/0,170.<br/>Den gula f�rgen:<br/>Y = 55  75.<br/>En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =<br/>0,490/0,460<br/>0,470/0,480<br/>0,455/0,465 och<br/>0,475/0,445.</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid f�rgbest�mningen ska</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft26"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft21">de metoder f�r bed�mning och m�tning som</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">anges i Svensk Standard SS 19104 </p> <p style="position:absolute;top:12px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:445px;white-space:nowrap" class="ft27">+</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:452px;white-space:nowrap" class="ft21"> Bilaga anv�ndas. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>F�rordning</i></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>(2008:888)</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">BEATRICE ASK </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft28">Kristina Svahn Starrsj�<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1983:826) med
riktlinjer f�r f�rgnyanserna i Sveriges flagga;

utf�rdad den 6 november 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1983:826) med riktlinjer

f�r f�rgnyanserna i Sveriges flagga

dels

att h�nvisningen till Svensk Standard i f�rsta stycket ska �ndras till

SS 19100,

dels

att h�nvisningarna till Svensk Standard i tredje och femte styckena

ska �ndras till SS 19104

+

Bilaga,

dels

att f�rkortningarna NCS och CIE i f�rsta respektive tredje styck-

ena ska placeras framf�r orden beteckningar,

dels

att det svenska namnet Internationella belysningskommissionen

ska f�ras in i tredje stycket,

dels

att orden skall ska bytas ut mot ska.

F�rordningen kommer d�rf�r att ha f�ljande lydelse fr�n och med den dag

d� denna f�rordning tr�der i kraft.

Den svenska flaggans f�rger, som enligt 3 � lagen (1982:269) om Sveri-

ges flagga �r ljust mellanbl� p� f�lten och guldgul p� korset, definieras p�
f�ljande s�tt enligt de NCS-beteckningar (Natural Colour System) som an-
v�nds i Svensk Standard SS 19100

den bl� f�rgen 4055-R95B
den gula f�rgen 0580-Y10R.

Toleranserna i NCS-enheter ska f�r svarthet, f�r kul�rthet och f�r kul�r-

ton vara mindre �n � 5 enheter.

Enligt de CIE-beteckningar (Commission Internationale de lEclairage,

sv: Internationella belysningskommissionen) som anv�nds i Svensk Stan-
dard SS 19104

+

Bilaga ska

flaggans f�rger ha f�ljande kromaticitetskoordi-

nater, x och y, och ljusreflektansfaktorer, Y
den bl� f�rgen

x = 0,189
y = 0,192
Y = 8,3

den gula f�rgen

x = 0,472
y = 0,465
Y = 64,4.

SFS 2008:888

Utkom fr�n trycket
den 25 november 2008
Omtryck

background image

2

SFS 2008:888

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

Ungef�rliga toleranser i CIE-v�rden anges p� f�ljande s�tt.
Den bl� f�rgen:
Y = 6,2  10,4.
En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =
0,200/0,195
0,200/0,210
0,180/0,190 och
0,180/0,170.
Den gula f�rgen:
Y = 55  75.
En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =
0,490/0,460
0,470/0,480
0,455/0,465 och
0,475/0,445.

Vid f�rgbest�mningen ska

de metoder f�r bed�mning och m�tning som

anges i Svensk Standard SS 19104

+

Bilaga anv�ndas.

F�rordning

(2008:888)

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsj�
(Justitiedepartementet)

;