SFS 2008:890 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

080890.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1992:1303) om <br/>krigsmateriel;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 13 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 21 och 22 �� f�rordningen (1992:1303) om</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">krigsmateriel ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">Deklarationer enligt 19 � f�rsta stycket lagen (1992:1300) om krigs-</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">materiel ska avse fakturerad och levererad krigsmateriel.</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft113">Deklarationen ska inneh�lla uppgift om materielens<br/>1. slag och kvantitet, och<br/>2. fakturerade v�rde.<br/>I f�rekommande fall ska deklarationen ocks� inneh�lla uppgift om<br/>1. det tillst�nd till utf�rsel eller tillhandah�llande enligt 6 � och 4 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">om krigsmateriel som leveranserna h�nf�r sig till, och</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. slutligt mottagarland.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">Deklarationer som avses i 21 � ska ges in till Inspektionen f�r strate-</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">giska produkter</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. av tillst�ndshavare enligt 3 � lagen (1992:1300) om krigsmateriel inom</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">en m�nad efter varje avslutat kalenderhalv�r, och</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. av tillst�ndshavare enligt 4 � lagen om krigsmateriel �rligen senast den</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">31 januari och avse verksamheten f�reg�ende �r.</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">En tillst�ndshavare som inte utnyttjat sitt tillst�nd under ett helt kalen-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">der�r ska anm�la detta till Inspektionen f�r strategiska produkter senast den<br/>31 januari f�ljande �r.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Deklarationer enligt f�rsta stycket ska l�mnas p� en blankett som Inspek-</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">tionen f�r strategiska produkter tillhandah�ller.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">EWA BJ�RLING</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Carl Henrik Ehrenkrona<br/>(Utrikesdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2005:233.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2005:233.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:890</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 25 november 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1992:1303) om
krigsmateriel;

utf�rdad den 13 november 2008.

Regeringen f�reskriver att 21 och 22 �� f�rordningen (1992:1303) om

krigsmateriel ska ha f�ljande lydelse.

21 �

1

Deklarationer enligt 19 � f�rsta stycket lagen (1992:1300) om krigs-

materiel ska avse fakturerad och levererad krigsmateriel.

Deklarationen ska inneh�lla uppgift om materielens
1. slag och kvantitet, och
2. fakturerade v�rde.
I f�rekommande fall ska deklarationen ocks� inneh�lla uppgift om
1. det tillst�nd till utf�rsel eller tillhandah�llande enligt 6 � och 4 � lagen

om krigsmateriel som leveranserna h�nf�r sig till, och

2. slutligt mottagarland.

22 �

2

Deklarationer som avses i 21 � ska ges in till Inspektionen f�r strate-

giska produkter

1. av tillst�ndshavare enligt 3 � lagen (1992:1300) om krigsmateriel inom

en m�nad efter varje avslutat kalenderhalv�r, och

2. av tillst�ndshavare enligt 4 � lagen om krigsmateriel �rligen senast den

31 januari och avse verksamheten f�reg�ende �r.

En tillst�ndshavare som inte utnyttjat sitt tillst�nd under ett helt kalen-

der�r ska anm�la detta till Inspektionen f�r strategiska produkter senast den
31 januari f�ljande �r.

Deklarationer enligt f�rsta stycket ska l�mnas p� en blankett som Inspek-

tionen f�r strategiska produkter tillhandah�ller.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

EWA BJ�RLING

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:233.

2

Senaste lydelse 2005:233.

SFS 2008:890

Utkom fr�n trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;