SFS 2008:891 Förordning om ändring i förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

080891.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1217) om kontroll
av produkter med dubbla användningsområden
och av tekniskt bistånd;

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:1217) om kontroll

av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

dels

att 13 § ska upphöra att gälla vid utgången av december 2008,

dels

att rubriken närmast före 13 § ska utgå vid utgången av december

2008.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

SFS 2008:891

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008