SFS 2008:893 Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

080893.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.