SFS 2008:894 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

080894.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.