SFS 2008:895 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

080895.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft311{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft312{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>F�rordning<br/>om �ndring i utl�nningsf�rordningen (2006:97);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 13 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om utl�nningsf�rordningen (2006:97)</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 5 kap. 5 och 6 �� ska upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:339px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att rubriken n�rmast f�re 5 kap. 5 � ska utg�,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 5 kap. 3, 4, 7 och 12 ��, 6 kap. 1 � och 8 kap. 5 � samt rubriken</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">n�rmast f�re 5 kap. 12 � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i f�rordningen ska inf�ras tre nya paragrafer, 4 kap. 4 a �,</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">5 kap. 7 a � och 7 kap. 1 a � samt n�rmast f�re 4 kap. 4 a � en ny rubrik av<br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:498px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Uppeh�llstillst�nd f�r familjemedlemmar i vissa fall</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft11">Uppeh�llstillst�nd f�r beviljas familjemedlemmar till en utl�nning</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">som med st�d av 5 kap. 10 � utl�nningslagen (2005:716) har beviljats ett<br/>tidsbegr�nsat uppeh�llstillst�nd i fall som avses i 6 kap. 2 � f�rsta stycket ut-<br/>l�nningslagen, om</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft112">1. familjemedlemmen �r make eller sambo till utl�nningen, eller<br/>2. familjemedlemmen �r sl�kting i rakt nedstigande led till utl�nningen</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">eller till hans eller hennes make eller sambo, om sl�ktingen �r beroende av<br/>n�gon av dem f�r sin f�rs�rjning eller �r under 21 �r.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Uppeh�llstillst�nd enligt f�rsta stycket ska beviljas i samma omfattning</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">som f�r den utl�nning som familjemedlemmen har anknytning till.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:728px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:754px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som med st�d av 6 kap. 2 � f�rsta stycket utl�nningslagen</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">(2005:716) har haft arbetstillst�nd och som, sedan anst�llningen upph�rt<br/>men inom giltighetstiden f�r tillst�ndet, ans�ker om nytt arbetstillst�nd, be-<br/>h�ver inte ha arbetstillst�nd f�r tiden till dess tillst�ndsfr�gan har avgjorts.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som har haft arbetstillst�nd f�r en tid av minst sex m�nader och som</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">inom giltighetstiden f�r tillst�ndet ans�ker om f�rl�ngning, beh�ver inte ha<br/>arbetstillst�nd f�r tiden till dess tillst�ndsfr�gan har avgjorts eller, om beslut<br/>om utvisning meddelas, till dess utvisningsbeslutet har vunnit laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Har en utl�nnings arbetstillst�nd �terkallats och har samtidigt beslut med-</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">delats om utvisning enligt 8 kap. 7 � utl�nningslagen (2005:716), �r utl�n-</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2008:895</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 25 november 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:895</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">ningen undantagen fr�n kravet p� arbetstillst�nd till dess utvisningsbeslutet<br/>har vunnit laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:124px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som har s�kt uppeh�llstillst�nd i Sverige och �beropat sk�l enligt</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">4 kap. 1 eller 2 � utl�nningslagen (2005:716) �r undantagen fr�n skyldighe-<br/>ten att ha arbetstillst�nd i de fall Migrationsverket bed�mer att dess beslut i<br/>�rendet inte kommer att kunna fattas inom fyra m�nader fr�n ans�kan. Un-<br/>dantaget g�ller inte en utl�nning som saknar identitetshandlingar, om inte ut-<br/>l�nningen medverkar till att klarl�gga sin identitet. Undantaget g�ller fram<br/>till dess att utl�nningen l�mnar landet eller ett beslut om att bevilja honom<br/>eller henne uppeh�llstillst�nd har vunnit laga kraft. Undantaget upph�r dock<br/>att g�lla om en utl�nning inte medverkar till verkst�lligheten av ett lagakraft-<br/>vunnet beslut om avvisning eller utvisning.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft26"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Migrationsverket utf�rdar s�rskilt bevis om undantag fr�n skyldigheten att</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ha arbetstillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft28">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">I ett �rende om arbetstillst�nd som �r av principiell betydelse eller an-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">nars av st�rre vikt, ska Migrationsverket</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:436px;white-space:nowrap" class="ft26"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:440px;white-space:nowrap" class="ft21">l�mna sammanslutningar av arbets-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">givare respektive arbetstagare inom det verksamhetsomr�de som tillst�ndet<br/>avser tillf�lle att yttra sig.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r att s�kerst�lla att l�n, f�rs�kringsskydd och �vriga anst�llnings-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">villkor inte �r s�mre �n de villkor som f�ljer av svenska kollektivavtal eller<br/>praxis inom yrket eller branschen ska Migrationsverket vid handl�ggningen<br/>av en ans�kan om arbetstillst�nd enligt 6 </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:488px;white-space:nowrap" class="ft21">kap. 2 </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:535px;white-space:nowrap" class="ft21">� utl�nningslagen</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">(2005:716) ge sammanslutningar av arbetstagare inom det verksamhetsom-<br/>r�de som tillst�ndet avser tillf�lle att yttra sig i �rendet. Migrationsverket f�r<br/>dock avg�ra �rendet utan att s� har skett, om arbetsgivaren redan har inh�m-<br/>tat ett s�dant yttrande, det annars �r obeh�vligt eller det f�religger s�rskilda<br/>sk�l</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:583px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>F�rteckning �ver slag av arbeten </b></p> <p style="position:absolute;top:653px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft28">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:653px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">Migrationsverket ska besluta om en f�rteckning �ver slag av arbeten</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">inom vilka det finns en stor efterfr�gan p� arbetskraft. En s�dan f�rteckning<br/>ska uppr�ttas i samr�d med Arbetsf�rmedlingen. Arbetsf�rmedlingen ska<br/>l�mna sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare tillf�lle att<br/>yttra sig.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:768px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:794px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft28">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:794px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Inresa och utresa �ver en yttre gr�ns f�r inte ske vid annat st�lle �n ett</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">gr�ns�verg�ngsst�lle utan tillst�nd av polismyndigheten eller, vid in- och ut-<br/>resa med fartyg, Kustbevakningen. I de fall Kustbevakningen givit tillst�nd<br/>ska polismyndigheten underr�ttas. </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft29">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft211">Senaste lydelse 2007:929.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft29">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft211">Senaste lydelse 2007:929.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft29">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft211">Senaste lydelse 2008:740.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:895</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Gr�ns�verg�ngsst�llen finns i f�ljande kommuner: Arvidsjaur, Borgholm,</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312">Borl�nge, Falkenberg, Gotland, G�vle, G�teborg, Halmstad, Helsingborg,<br/>Hudiksvall, H�rn�sand, H�rryda, J�nk�ping, Kalix, Kalmar, Karlshamn,<br/>Karlskrona, Karlstad, Kiruna, Kramfors, Kristianstad, Landskrona, Lin-<br/>k�ping, Lule�, Lysekil, Malm�, M�rbyl�nga, M�nster�s, Norrk�ping, Norr-<br/>t�lje, Nyk�ping, Nyn�shamn, Oskarshamn, Oxel�sund, Pajala</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:159px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>,</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft31"> Pite�,</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312">Ronneby, Sigtuna, Simrishamn, Skellefte�, Sk�vde, Stockholm, Str�mstad,<br/>Sundsvall, Svedala, S�derhamn, S�derk�ping, S�dert�lje, S�lvesborg,<br/>Timr�, Tors�s, Trelleborg, Trollh�ttan/V�nersborg, Ume�, Varberg,<br/>V�rmd�, V�stervik, V�ster�s, V�xj�, Ystad, �lvkarleby, �ngelholm, �re-<br/>bro, �rnsk�ldsvik, �sthammar och �stersund. </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Polismyndigheten beslutar om �ppeth�llandetider vid gr�ns�verg�ngsst�l-</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">lena.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:328px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>1 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft31">En arbetsgivare som anst�ller en utl�nning som enligt 5 kap. 4 � �r</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312">undantagen fr�n skyldigheten att ha arbetstillst�nd ska l�mna underr�ttelse<br/>om anst�llningen till Migrationsverket. Underr�ttelsen ska inneh�lla utl�n-<br/>ningens fullst�ndiga namn, f�delsedatum, medborgarskap och bostadsadress<br/>h�r i landet samt uppgift om vilket yrke och vilken tidsperiod som anst�ll-<br/>ningen avser. En underr�ttelse med motsvarande inneh�ll ska l�mnas till<br/>Migrationsverket n�r anst�llningen upph�r.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft38">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft31"> Avgift tas ut f�r pr�vning av ans�kan om uppeh�lls- och/eller arbets-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312">tillst�nd och st�llning som varaktigt bosatt i Sverige med 1 000 kr f�r perso-<br/>ner som fyllt 18 �r och med 500 kr f�r personer som inte fyllt 18 �r. Vid an-<br/>s�kan om uppeh�llstillst�nd f�r arbete enligt 5 kap. 10 � och/eller arbetstill-<br/>st�nd enligt 6 kap. 2 � f�rsta stycket utl�nningslagen (2005:716), som inte<br/>r�r f�rl�ngning av ett tillst�nd avseende samma arbetsgivare eller samma<br/>slag av arbete som ett tidigare tillst�nd avser, �r avgiften 2 000 kr. Vid ans�-<br/>kan om uppeh�llstillst�nd f�r arbete enligt 5 kap. 10 � och/eller arbetstill-<br/>st�nd enligt 6 kap. 2 � f�rsta stycket utl�nningslagen, som r�r f�rl�ngning av<br/>ett tillst�nd avseende samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett<br/>tidigare tillst�nd avser, �r avgiften 1 000 kr. Vid ans�kan om uppeh�llstill-<br/>st�nd f�r att bedriva n�ringsverksamhet enligt 5 kap. 10 � utl�nningslagen �r<br/>avgiften 2 000 kr. Vid ans�kan om uppeh�lls- och/eller arbetstillst�nd p�<br/>grund av familjeanknytning enligt 5 kap. 3 eller 3 a � utl�nningslagen �r av-<br/>giften 500 kr f�r personer som fyllt 18 �r och 250 kr f�r personer som inte<br/>fyllt 18 �r. </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft312">Avgift ska dock inte tas ut av <br/>1. personer som avses i 4 kap., 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 � eller 22 kap. utl�n-</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ningslagen, </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">2. personer som s�ker uppeh�lls- och/eller arbetstillst�nd med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">5 kap. 3 � f�rsta stycket 1 eller 2 utl�nningslagen p� grund av familjeanknyt-</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft39"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft310"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft311">Senaste lydelse 2006:1568.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2008:895</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft43"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft44">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft44">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">ning till en utl�nning som beviljats uppeh�llstillst�nd med st�d av 4 kap.<br/>eller 5 kap. 6 � utl�nningslagen eller motsvarande �ldre best�mmelser, </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">3. personer som s�ker uppeh�lls- och/eller arbetstillst�nd med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">5 kap. 3 � f�rsta stycket 1 eller 2 utl�nningslagen p� grund av familjeanknyt-<br/>ning till en utl�nning som beviljats uppeh�llstillst�nd med st�d av 2 kap.<br/>5 b � f�rsta stycket 1, 3 eller 4 utl�nningslagen (1989:529) i dess lydelse<br/>fr�n och med den 15 november 2005, </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft45">4. EES-medborgare eller anh�rig till en EES-medborgare, <br/>5. personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">dess medlemsstater � ena sidan och Schweiz � andra sidan om fri r�rlighet<br/>f�r personer, </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft45">6. utl�nningar som avses i 2 kap. 10 � utl�nningslagen, <br/>7. studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">organisation f�tt stipendier f�r studier i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">8. f�runders�kningsledare som s�ker uppeh�llstillst�nd enligt 5 kap. 15 �</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">utl�nningslagen. </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Avgift enligt f�rsta stycket ska inte tas ut om internationell h�nsyn eller</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">sedv�nja kr�ver det. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 december 2008.</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">TOBIAS BILLSTR�M<br/> Mattias </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft41">Wahlstedt</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41"> (Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i utl�nningsf�rordningen (2006:97);

utf�rdad den 13 november 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om utl�nningsf�rordningen (2006:97)

dels

att 5 kap. 5 och 6 �� ska upph�ra att g�lla,

dels

att rubriken n�rmast f�re 5 kap. 5 � ska utg�,

dels

att 5 kap. 3, 4, 7 och 12 ��, 6 kap. 1 � och 8 kap. 5 � samt rubriken

n�rmast f�re 5 kap. 12 � ska ha f�ljande lydelse,

dels

att det i f�rordningen ska inf�ras tre nya paragrafer, 4 kap. 4 a �,

5 kap. 7 a � och 7 kap. 1 a � samt n�rmast f�re 4 kap. 4 a � en ny rubrik av
f�ljande lydelse.

4 kap.

Uppeh�llstillst�nd f�r familjemedlemmar i vissa fall

4 a �

Uppeh�llstillst�nd f�r beviljas familjemedlemmar till en utl�nning

som med st�d av 5 kap. 10 � utl�nningslagen (2005:716) har beviljats ett
tidsbegr�nsat uppeh�llstillst�nd i fall som avses i 6 kap. 2 � f�rsta stycket ut-
l�nningslagen, om

1. familjemedlemmen �r make eller sambo till utl�nningen, eller
2. familjemedlemmen �r sl�kting i rakt nedstigande led till utl�nningen

eller till hans eller hennes make eller sambo, om sl�ktingen �r beroende av
n�gon av dem f�r sin f�rs�rjning eller �r under 21 �r.

Uppeh�llstillst�nd enligt f�rsta stycket ska beviljas i samma omfattning

som f�r den utl�nning som familjemedlemmen har anknytning till.

5 kap.

3 �

Den som med st�d av 6 kap. 2 � f�rsta stycket utl�nningslagen

(2005:716) har haft arbetstillst�nd och som, sedan anst�llningen upph�rt
men inom giltighetstiden f�r tillst�ndet, ans�ker om nytt arbetstillst�nd, be-
h�ver inte ha arbetstillst�nd f�r tiden till dess tillst�ndsfr�gan har avgjorts.

Den som har haft arbetstillst�nd f�r en tid av minst sex m�nader och som

inom giltighetstiden f�r tillst�ndet ans�ker om f�rl�ngning, beh�ver inte ha
arbetstillst�nd f�r tiden till dess tillst�ndsfr�gan har avgjorts eller, om beslut
om utvisning meddelas, till dess utvisningsbeslutet har vunnit laga kraft.

Har en utl�nnings arbetstillst�nd �terkallats och har samtidigt beslut med-

delats om utvisning enligt 8 kap. 7 � utl�nningslagen (2005:716), �r utl�n-

SFS 2008:895

Utkom fr�n trycket
den 25 november 2008

background image

2

SFS 2008:895

ningen undantagen fr�n kravet p� arbetstillst�nd till dess utvisningsbeslutet
har vunnit laga kraft.

4 �

Den som har s�kt uppeh�llstillst�nd i Sverige och �beropat sk�l enligt

4 kap. 1 eller 2 � utl�nningslagen (2005:716) �r undantagen fr�n skyldighe-
ten att ha arbetstillst�nd i de fall Migrationsverket bed�mer att dess beslut i
�rendet inte kommer att kunna fattas inom fyra m�nader fr�n ans�kan. Un-
dantaget g�ller inte en utl�nning som saknar identitetshandlingar, om inte ut-
l�nningen medverkar till att klarl�gga sin identitet. Undantaget g�ller fram
till dess att utl�nningen l�mnar landet eller ett beslut om att bevilja honom
eller henne uppeh�llstillst�nd har vunnit laga kraft. Undantaget upph�r dock
att g�lla om en utl�nning inte medverkar till verkst�lligheten av ett lagakraft-
vunnet beslut om avvisning eller utvisning.

Migrationsverket utf�rdar s�rskilt bevis om undantag fr�n skyldigheten att

ha arbetstillst�nd.

7 �

1

I ett �rende om arbetstillst�nd som �r av principiell betydelse eller an-

nars av st�rre vikt, ska Migrationsverket

l�mna sammanslutningar av arbets-

givare respektive arbetstagare inom det verksamhetsomr�de som tillst�ndet
avser tillf�lle att yttra sig.

7 a �

F�r att s�kerst�lla att l�n, f�rs�kringsskydd och �vriga anst�llnings-

villkor inte �r s�mre �n de villkor som f�ljer av svenska kollektivavtal eller
praxis inom yrket eller branschen ska Migrationsverket vid handl�ggningen
av en ans�kan om arbetstillst�nd enligt 6

kap. 2

� utl�nningslagen

(2005:716) ge sammanslutningar av arbetstagare inom det verksamhetsom-
r�de som tillst�ndet avser tillf�lle att yttra sig i �rendet. Migrationsverket f�r
dock avg�ra �rendet utan att s� har skett, om arbetsgivaren redan har inh�m-
tat ett s�dant yttrande, det annars �r obeh�vligt eller det f�religger s�rskilda
sk�l

.

F�rteckning �ver slag av arbeten

12 �

2

Migrationsverket ska besluta om en f�rteckning �ver slag av arbeten

inom vilka det finns en stor efterfr�gan p� arbetskraft. En s�dan f�rteckning
ska uppr�ttas i samr�d med Arbetsf�rmedlingen. Arbetsf�rmedlingen ska
l�mna sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare tillf�lle att
yttra sig.

6 kap.

1 �

3

Inresa och utresa �ver en yttre gr�ns f�r inte ske vid annat st�lle �n ett

gr�ns�verg�ngsst�lle utan tillst�nd av polismyndigheten eller, vid in- och ut-
resa med fartyg, Kustbevakningen. I de fall Kustbevakningen givit tillst�nd
ska polismyndigheten underr�ttas.

1

Senaste lydelse 2007:929.

2

Senaste lydelse 2007:929.

3

Senaste lydelse 2008:740.

background image

3

SFS 2008:895

Gr�ns�verg�ngsst�llen finns i f�ljande kommuner: Arvidsjaur, Borgholm,

Borl�nge, Falkenberg, Gotland, G�vle, G�teborg, Halmstad, Helsingborg,
Hudiksvall, H�rn�sand, H�rryda, J�nk�ping, Kalix, Kalmar, Karlshamn,
Karlskrona, Karlstad, Kiruna, Kramfors, Kristianstad, Landskrona, Lin-
k�ping, Lule�, Lysekil, Malm�, M�rbyl�nga, M�nster�s, Norrk�ping, Norr-
t�lje, Nyk�ping, Nyn�shamn, Oskarshamn, Oxel�sund, Pajala

,

Pite�,

Ronneby, Sigtuna, Simrishamn, Skellefte�, Sk�vde, Stockholm, Str�mstad,
Sundsvall, Svedala, S�derhamn, S�derk�ping, S�dert�lje, S�lvesborg,
Timr�, Tors�s, Trelleborg, Trollh�ttan/V�nersborg, Ume�, Varberg,
V�rmd�, V�stervik, V�ster�s, V�xj�, Ystad, �lvkarleby, �ngelholm, �re-
bro, �rnsk�ldsvik, �sthammar och �stersund.

Polismyndigheten beslutar om �ppeth�llandetider vid gr�ns�verg�ngsst�l-

lena.

7 kap.

1 a �

En arbetsgivare som anst�ller en utl�nning som enligt 5 kap. 4 � �r

undantagen fr�n skyldigheten att ha arbetstillst�nd ska l�mna underr�ttelse
om anst�llningen till Migrationsverket. Underr�ttelsen ska inneh�lla utl�n-
ningens fullst�ndiga namn, f�delsedatum, medborgarskap och bostadsadress
h�r i landet samt uppgift om vilket yrke och vilken tidsperiod som anst�ll-
ningen avser. En underr�ttelse med motsvarande inneh�ll ska l�mnas till
Migrationsverket n�r anst�llningen upph�r.

8 kap.

5 �

4

Avgift tas ut f�r pr�vning av ans�kan om uppeh�lls- och/eller arbets-

tillst�nd och st�llning som varaktigt bosatt i Sverige med 1 000 kr f�r perso-
ner som fyllt 18 �r och med 500 kr f�r personer som inte fyllt 18 �r. Vid an-
s�kan om uppeh�llstillst�nd f�r arbete enligt 5 kap. 10 � och/eller arbetstill-
st�nd enligt 6 kap. 2 � f�rsta stycket utl�nningslagen (2005:716), som inte
r�r f�rl�ngning av ett tillst�nd avseende samma arbetsgivare eller samma
slag av arbete som ett tidigare tillst�nd avser, �r avgiften 2 000 kr. Vid ans�-
kan om uppeh�llstillst�nd f�r arbete enligt 5 kap. 10 � och/eller arbetstill-
st�nd enligt 6 kap. 2 � f�rsta stycket utl�nningslagen, som r�r f�rl�ngning av
ett tillst�nd avseende samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett
tidigare tillst�nd avser, �r avgiften 1 000 kr. Vid ans�kan om uppeh�llstill-
st�nd f�r att bedriva n�ringsverksamhet enligt 5 kap. 10 � utl�nningslagen �r
avgiften 2 000 kr. Vid ans�kan om uppeh�lls- och/eller arbetstillst�nd p�
grund av familjeanknytning enligt 5 kap. 3 eller 3 a � utl�nningslagen �r av-
giften 500 kr f�r personer som fyllt 18 �r och 250 kr f�r personer som inte
fyllt 18 �r.

Avgift ska dock inte tas ut av
1. personer som avses i 4 kap., 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 � eller 22 kap. utl�n-

ningslagen,

2. personer som s�ker uppeh�lls- och/eller arbetstillst�nd med st�d av

5 kap. 3 � f�rsta stycket 1 eller 2 utl�nningslagen p� grund av familjeanknyt-

4

Senaste lydelse 2006:1568.

background image

4

SFS 2008:895

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

ning till en utl�nning som beviljats uppeh�llstillst�nd med st�d av 4 kap.
eller 5 kap. 6 � utl�nningslagen eller motsvarande �ldre best�mmelser,

3. personer som s�ker uppeh�lls- och/eller arbetstillst�nd med st�d av

5 kap. 3 � f�rsta stycket 1 eller 2 utl�nningslagen p� grund av familjeanknyt-
ning till en utl�nning som beviljats uppeh�llstillst�nd med st�d av 2 kap.
5 b � f�rsta stycket 1, 3 eller 4 utl�nningslagen (1989:529) i dess lydelse
fr�n och med den 15 november 2005,

4. EES-medborgare eller anh�rig till en EES-medborgare,
5. personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och

dess medlemsstater � ena sidan och Schweiz � andra sidan om fri r�rlighet
f�r personer,

6. utl�nningar som avses i 2 kap. 10 � utl�nningslagen,
7. studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig

organisation f�tt stipendier f�r studier i Sverige,

8. f�runders�kningsledare som s�ker uppeh�llstillst�nd enligt 5 kap. 15 �

utl�nningslagen.

Avgift enligt f�rsta stycket ska inte tas ut om internationell h�nsyn eller

sedv�nja kr�ver det.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 december 2008.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M
Mattias

Wahlstedt

(Justitiedepartementet)

;