SFS 2008:897 Förordning om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

080897.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.