SFS 2008:899 Lag om upphävande av lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

080899.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.