SFS 2008:904 Förordning om inkomstindex för år 2009

080904.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.