SFS 2008:904 Förordning om inkomstindex för år 2009

080904.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstindex för år 2009;

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674)

om inkomstgrundad ålderspension till 139,26 för år 2009

1

.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste förordning i ämnet 2007:1022.

SFS 2008:904

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008