SFS 2008:905 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2009

080905.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstbasbelopp för år 2009;

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1

kap. 6

§ lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 50 900 kronor för år
2009

1

.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Inkomstbasbeloppet är höjt med 2 900 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet

för år 2008 (2007:1023).

SFS 2008:905

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008