SFS 2008:906 Förordning om balanstal för år 2009

080906.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om balanstal för år 2009;

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om

inkomstgrundad ålderspension till 1,0026 för år 2009

1

.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste förordning i ämnet 2007:1024.

SFS 2008:906

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;