SFS 2008:907 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2009

080907.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av andelar för fördelning av
ålderspensionsavgifter och statliga
ålderspensionsavgifter under år 2009

1

;

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen fastställer andelarna för fördelning av ålderspensionsavgifter

och statliga ålderspensionsavgifter under år 2009 enligt följande. Fördel-
ningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning
av socialavgifter ska göras på så sätt att 11,0 procent förs till staten, 19,5
procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden
förs efter avstämning till Första–Fjärde AP-fonderna. Fördelningen av stat-
liga ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspen-
sionsavgift ska göras på så sätt att 14,0 procent förs till Riksgäldskontoret
för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första–
Fjärde AP-fonderna.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste förordning i ämnet 2007:1025.

SFS 2008:907

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008