SFS 2008:910 Lag om ändring i föräldrabalken

080910.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft48{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft49{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft410{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft57{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft58{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft59{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft510{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft67{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i f�r�ldrabalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 13 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om f�r�ldrabalken</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:468px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 14 kap. 9 � ska upph�ra att g�lla, </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:340px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 12 kap. 10 och 15 ��, 13 kap. 7, 9, 12 och 19 ��, 14 kap. 4, 7, 8,</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">10, 13 och 21 ��, 16 kap. 10 och 11 �� samt 19 kap. 17 � ska ha f�ljande<br/>lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i balken ska inf�ras tv� nya paragrafer, 9 kap. 8 � och 16 kap.</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">10 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:481px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>8 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Pengar som en omyndig efter det att han eller hon har fyllt sexton �r</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">sj�lv har satt in hos en bank f�r betalas ut till den omyndige. Banken f�r inte<br/>utan den omyndiges samtycke betala ut pengarna till f�rmyndaren.</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om f�rmyndaren har f�tt �verf�rmyndarens tillst�nd att omh�nderta</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">pengar som avses i f�rsta stycket och visat upp bevis p� det, f�r banken be-<br/>tala ut pengarna till f�rmyndaren men inte till den omyndige.</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rsta och andra styckena g�ller ocks� pengar som har satts in hos ett</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">kreditmarknadsf�retag, ett f�retag som driver verksamhet enligt lagen<br/>(2004:299) om inl�ningsverksamhet och ett utl�ndskt f�retag som driver<br/>bankr�relse, finansieringsr�relse eller inl�ningsverksamhet fr�n en filial i<br/>Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:703px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:728px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>10 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en f�rmyndare, god man eller f�rvaltare har ing�tt avtal f�r den</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">enskildes r�kning utan att inh�mta samtycke fr�n �verf�rmyndaren, trots att<br/>samtycke kr�vs enligt 1315 kap., f�r motparten inte fr�ntr�da avtalet, om<br/>f�rmyndaren, gode mannen eller f�rvaltaren beg�r �verf�rmyndarens sam-<br/>tycke inom en m�nad fr�n det att avtalet ingicks och n�got annat f�rbeh�ll<br/>inte har gjorts. Om �verf�rmyndaren inte l�mnar sitt samtycke, f�r motpar-<br/>ten fr�ntr�da avtalet, om inte n�got annat har �verenskommits.</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en f�rmyndare, god man eller f�rvaltare har ing�tt ett avtal som inne-</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">b�r skulds�ttning f�r den enskilde utan att inh�mta samtycke som kr�vs en-</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Balken omtryckt 1995:974.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2008:910</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:910</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">ligt 13 kap. 12 � f�rsta stycket 1 eller 14 kap. 13 � f�rsta stycket 1, f�r mot-<br/>parten inte heller fr�ntr�da avtalet sedan det har blivit fullgjort.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:125px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>15 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">Talan om ers�ttning enligt 14 � ska v�ckas inom tre �r fr�n det att</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">handlingar som anges i 16 kap. 8 � har l�mnats �ver till den som �r beh�rig<br/>att ta emot redovisning f�r f�rvaltningen. Om talan inte v�cks inom n�mnda<br/>tid, �r taler�tten f�rlorad. Detta g�ller inte, om st�llf�retr�daren har gjort sig<br/>skyldig till brottsligt f�rfarande.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:240px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft26">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Pengar som inte placeras enligt 5, 6 eller 10 � och som inte heller</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">omedelbart beh�ver anv�ndas ska g�ras r�nteb�rande genom att s�ttas in hos<br/>bank eller kreditmarknadsf�retag. I anslutning till en placering enligt 5 eller<br/>6 � f�r pengar dock f�ras �ver till ett konto hos ett v�rdepappersbolag, �ven<br/>om n�gon r�nta inte �r avtalad.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">�verf�rmyndaren ska besluta att best�mmelserna i 47 �� inte l�ngre</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">ska till�mpas, om v�rdet p� den omyndiges tillg�ngar har kommit att sjunka<br/>till ett belopp som understiger fyra g�nger g�llande prisbasbelopp enligt la-<br/>gen (1962:381) om allm�n f�rs�kring och det inte finns s�rskild anledning<br/>att l�ta kontrollen fortg�.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett beslut enligt f�rsta stycket g�ller inte egendom som har tillfallit den</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">omyndige under villkor om s�rskild �verf�rmyndarkontroll.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det med h�nsyn till f�r�ldrarnas och den omyndiges f�rh�llanden</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">eller i �vrigt finns s�rskilda sk�l, f�r �verf�rmyndaren helt eller delvis be-<br/>sluta om undantag fr�n 37 ��.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>12 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r den omyndiges r�kning f�r f�r�ldrar endast med �verf�rmynda-</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">rens samtycke</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">1. ta upp l�n eller f�reta n�gon annan r�ttshandling som inneb�r att den</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">omyndige s�tts i skuld,</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">2. ing� borgensf�rbindelse, eller <br/>3. st�lla den omyndiges egendom som s�kerhet f�r den omyndiges eller</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">n�gon annans f�rbindelse.</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">�r det fr�ga om �tg�rder enligt f�rsta stycket som faller inom ramen f�r</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">en r�relse som f�r�ldrarna med �verf�rmyndarens samtycke driver f�r den<br/>omyndiges r�kning, beh�vs samtycke endast i fr�ga om pants�ttning av fast<br/>egendom eller tomtr�tt. Samtycke beh�vs inte i fr�ga om statliga l�n som tas<br/>upp f�r att ge den omyndige hj�lp till utbildning eller bos�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Samtycke f�r l�mnas endast om �tg�rden beh�vs f�r att trygga den omyn-</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">diges �vriga egendom eller kan anses n�dv�ndig f�r den omyndiges utbild-<br/>ning eller uppeh�lle eller om det annars finns s�rskilda sk�l f�r �tg�rden.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:848px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft26">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:848px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det av n�gon s�rskild anledning beh�vs f�r att trygga f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ningen, f�r �verf�rmyndaren</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">1. besluta att 37 �� ska till�mpas �ven i andra fall �n som f�ljer av 2 �,</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2004:422.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">4</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2007:529.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:910</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">2. begr�nsa m�jligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, kredit-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">marknadsf�retag eller v�rdepappersbolag, ut�ver vad som f�ljer av 8 �,</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">3. besluta att v�rdehandlingar ska f�rvaras och f�rvaltas av ett v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">persinstitut enligt lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden eller ett<br/>motsvarande utl�ndskt institut som �r underkastat en offentlig reglering som<br/>v�sentligen st�mmer �verens med den som g�ller f�r v�rdepappersinstitut i<br/>Sverige,</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">4. genom meddelande till en central v�rdepappersf�rvarare, den som f�r</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">ett register enligt 4 kap. 11 � lagen (2004:46) om investeringsfonder eller<br/>den som har registrerats som f�rvaltare av finansiella instrument eller ande-<br/>lar i investeringsfonder, begr�nsa f�r�ldrars m�jlighet att f�rfoga �ver r�ttig-<br/>heter som registreras enligt lagen (1998:1479) om kontof�ring av finansiella<br/>instrument eller som avses i lagen om investeringsfonder, och</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">5. genom meddelande till den som ska betala pengar till den omyndige be-</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">sluta att pengarna ska s�ttas in hos bank eller kreditmarknadsf�retag.</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Meddelas beslut enligt f�rsta stycket 3, ska f�r�ldrarna tr�ffa avtal med ett</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">v�rdepappersinstitut p� villkor som �verf�rmyndaren har godk�nt.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett v�rdepappersinstitut �r skyldigt att tr�ffa ett s�dant avtal om f�rvaring</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">och f�rvaltning som avses i andra stycket. Avtalet f�r inte tr�ffas p� s�mre<br/>villkor �n de som v�rdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer<br/>vid samma typ av avtal.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Andra v�rdehandlingar �n s�dana som n�mns i 5 � f�rsta stycket ska</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">s�ljas och fordringar drivas in s� snart det l�mpligen kan ske, om det inte �r<br/>till f�rdel f�r den enskilde att v�rdehandlingarna beh�lls eller att fordring-<br/>arna f�rblir utest�ende.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Annan l�s egendom som inte omfattas av 11 � ska s�ljas vid en l�mplig</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">tidpunkt, om inte egendomen �r till nytta eller har s�rskilt v�rde f�r den en-<br/>skilde eller den enskildes familj eller egendomen av n�gon annan s�rskild<br/>anledning b�r beh�llas.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft36">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft34"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft31">Pengar som inte placeras enligt 5, 6 eller 11 � och inte heller omedel-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">bart beh�ver anv�ndas ska g�ras r�nteb�rande genom att s�ttas in hos bank<br/>eller kreditmarknadsf�retag. I anslutning till en placering enligt 5 eller 6 �<br/>f�r pengar dock f�ras �ver till ett konto hos ett v�rdepappersbolag, �ven om<br/>n�gon r�nta inte �r avtalad.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:760px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft36">6</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:760px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft34"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft31">Pengar som har satts in hos bank eller kreditmarknadsf�retag f�r tas ut</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">endast efter samtycke fr�n �verf�rmyndaren. </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft310">Samtycke kr�vs dock inte vid uttag av<br/>1. r�nta som �r upplupen under innevarande och f�reg�ende �r, eller<br/>2. pengar som beh�ver h�llas tillg�ngliga f�r den enskildes uppeh�lle eller</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">v�rden av hans eller hennes egendom om den f�rordnade f�rmyndaren, gode<br/>mannen eller f�rvaltaren vid ins�ttningen gjort f�rbeh�ll om att de f�r tas ut<br/>utan �verf�rmyndarens samtycke.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">5</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 2004:422.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">6</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 2004:422.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2008:910</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>10 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft41">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r �verf�rmyndaren helt eller delvis be-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">sluta om undantag fr�n 48 ��.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:125px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>13 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft41">F�r den enskildes r�kning f�r en f�rordnad f�rmyndare, god man eller</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">f�rvaltare endast med �verf�rmyndarens samtycke</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">1. ta upp l�n eller f�reta n�gon annan r�ttshandling som inneb�r att den</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">enskilde s�tts i skuld,</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft410">2. ing� borgensf�rbindelse, eller <br/>3. st�lla den enskildes egendom som s�kerhet f�r den enskildes eller n�-</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">gon annans f�rbindelse.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">�r det fr�ga om �tg�rder enligt f�rsta stycket som faller inom ramen f�r</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft410">en r�relse som st�llf�retr�daren med �verf�rmyndarens samtycke driver f�r<br/>den enskildes r�kning, beh�vs samtycke endast i fr�ga om pants�ttning av<br/>fast egendom eller tomtr�tt. Samtycke beh�vs inte i fr�ga om statliga l�n<br/>som tas upp f�r att ge den enskilde hj�lp till utbildning eller bos�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Samtycke f�r l�mnas endast om �tg�rden beh�vs f�r att trygga den enskil-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft410">des �vriga egendom eller kan anses n�dv�ndig f�r hans eller hennes utbild-<br/>ning eller uppeh�lle eller om det annars finns s�rskilda sk�l f�r �tg�rden.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft45"> </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft46">7</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft44"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft41">Om det beh�vs f�r att trygga f�rvaltningen, f�r �verf�rmyndaren</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">1. begr�nsa m�jligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, kredit-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">marknadsf�retag eller v�rdepappersbolag, ut�ver vad som f�ljer av 8 �,</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">2. besluta att v�rdehandlingar ska f�rvaras och f�rvaltas av ett v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft410">persinstitut enligt lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden eller ett<br/>motsvarande utl�ndskt institut som �r underkastat en offentlig reglering som<br/>v�sentligen st�mmer �verens med den som g�ller f�r v�rdepappersinstitut i<br/>Sverige,</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">3. genom meddelande till den som ska betala pengar till den enskilde be-</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">sluta att pengarna ska s�ttas in hos bank eller kreditmarknadsf�retag, och</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">4. genom meddelande till en central v�rdepappersf�rvarare, den som f�r</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft410">ett register enligt 4 kap. 11 � lagen (2004:46) om investeringsfonder eller<br/>den som har registrerats som f�rvaltare av finansiella instrument eller ande-<br/>lar i investeringsfonder, begr�nsa st�llf�retr�darens m�jlighet att f�rfoga<br/>�ver r�ttigheter som registreras enligt lagen (1998:1479) om kontof�ring av<br/>finansiella instrument eller som avses i lagen om investeringsfonder.</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Meddelas beslut enligt f�rsta stycket 2, ska st�llf�retr�daren tr�ffa avtal</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">med ett v�rdepappersinstitut p� villkor som �verf�rmyndaren har godk�nt.</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett v�rdepappersinstitut �r skyldigt att tr�ffa ett s�dant avtal om f�rvaring</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft410">och f�rvaltning som avses i andra stycket. Avtalet f�r inte tr�ffas p� s�mre<br/>villkor �n de som v�rdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer<br/>vid samma typ av avtal.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:823px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:848px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft41"> Socialn�mnder och andra myndigheter �r skyldiga att p� beg�ran</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft410">l�mna �verf�rmyndaren de uppgifter som beh�vs f�r �verf�rmyndarens till-<br/>synsverksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft47"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft47">7</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft48"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft49">Senaste lydelse 2007:529.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2008:910</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">I lag och f�rordning finns s�rskilda best�mmelser om skyldighet f�r myn-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510">digheter att underr�tta �verf�rmyndaren om f�rh�llanden av betydelse f�r<br/>dennes tillsynsverksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft51"> En bank �r skyldig att p� beg�ran l�mna �verf�rmyndaren de upp-</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">gifter som beh�vs f�r �verf�rmyndarens tillsynsverksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">F�rsta stycket g�ller ocks� kreditmarknadsf�retag, v�rdepappersbolag,</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510">centrala v�rdepappersf�rvarare, kontof�rande institut, fondbolag, f�rva-<br/>ringsinstitut, f�retag som driver inl�ningsverksamhet enligt lagen<br/>(2004:299) om inl�ningsverksamhet och utl�ndska f�retag som driver mot-<br/>svarande verksamhet fr�n en filial i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft55"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft56">8</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft51"> N�r en omyndig p� grund av arv eller testamente har f�tt pengar till</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510">ett v�rde �verstigande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allm�n<br/>f�rs�kring eller med villkor om s�rskild �verf�rmyndarkontroll, ska den som<br/>ombes�rjer utbetalningen fr�n d�dsboet f�r den omyndiges r�kning s�tta in<br/>medlen hos bank eller kreditmarknadsf�retag, med uppgift om att medlen<br/>inte f�r tas ut utan �verf�rmyndarens tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller kreditmarknads-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">f�retag ska �ven g�lla</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">1. f�rs�kringsgivare vid utbetalning av f�rs�kringsbelopp som den omyn-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">dige har r�tt till,</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">2. pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) om indivi-</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">duellt pensionssparande,</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">3. Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ers�ttning enligt brottsska-</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">delagen (1978:413), </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">4. huvudman vid utbetalning av skadest�nd enligt 14 a kap. 12 � skolla-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">gen (1985:1100), samt </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">5. myndighet som betalar ut ers�ttning med anledning av skadest�ndsan-</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">spr�k mot staten.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">Om betalningen avser en periodisk f�rm�n, g�ller skyldigheten att betala</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510">till bank eller kreditmarknadsf�retag endast n�r den f�rsta utbetalningen<br/>g�rs.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">N�r utbetalning enligt f�rsta eller andra stycket g�rs, ska den som ombe-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510">s�rjer utbetalningen genast g�ra anm�lan till f�rmyndaren och �verf�rmyn-<br/>daren. En s�dan anm�lan ska ocks� g�ras om en omyndig p� grund av arv el-<br/>ler testamente har f�tt v�rdehandlingar till ett v�rde som �verstiger i f�rsta<br/>stycket n�mnt belopp eller med villkor om att v�rdehandlingarna ska st� un-<br/>der s�rskild �verf�rmyndarkontroll.</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">Best�mmelserna i f�rstafj�rde styckena g�ller inte vid utbetalning av</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510">medel som den omyndige f�r f�rvalta sj�lv. Andrafj�rde styckena g�ller<br/>inte heller om utbetalning g�rs fr�n f�rs�kring som har tagits inom ramen f�r<br/>en r�relse.</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">Best�mmelserna i denna paragraf g�ller ocks� vid betalning eller utgi-</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510">vande av v�rdehandlingar till n�gon f�r vilken det har f�rordnats god man<br/>med uppgift att f�rvalta egendom eller f�r vilken det har f�rordnats f�rval-<br/>tare.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft57"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">8</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft58"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft59">Senaste lydelse 2004:422.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2008:910</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft63"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft64">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft64">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:350px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>19 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft65"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft61"> L�nsstyrelsen ska ut�va tillsyn �ver �verf�rmyndares och �verf�r-</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">myndarn�mnders verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft67">L�nsstyrelsen ska<br/> med r�d st�dja �verf�rmyndarna och �verf�rmyndarn�mnderna i deras</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">verksamhet och d�rvid fr�mja en enhetlig r�ttstill�mpning, och</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61"> se till att utbildningen av �verf�rmyndarna, ledam�terna i �verf�rmyn-</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">darn�mnderna och ers�ttare �r tillfredsst�llande.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft67">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009. <br/>2. I fr�ga om avtal som har ing�tts f�re ikrafttr�dandet g�ller 12 kap. 10 �</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">i dess �ldre lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">3. �ldre best�mmelser i 12 kap. 15 � om tid f�r att v�cka talan om ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft67">ning ska g�lla n�r handlingar som anges i 16 kap. 8 � har l�mnats �ver till<br/>den som �r beh�rig att ta emot redovisningen f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft67">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i f�r�ldrabalken;

utf�rdad den 13 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om f�r�ldrabalken

2

dels

att 14 kap. 9 � ska upph�ra att g�lla,

dels

att 12 kap. 10 och 15 ��, 13 kap. 7, 9, 12 och 19 ��, 14 kap. 4, 7, 8,

10, 13 och 21 ��, 16 kap. 10 och 11 �� samt 19 kap. 17 � ska ha f�ljande
lydelse,

dels

att det i balken ska inf�ras tv� nya paragrafer, 9 kap. 8 � och 16 kap.

10 a �, av f�ljande lydelse.

9 kap.

8 �

Pengar som en omyndig efter det att han eller hon har fyllt sexton �r

sj�lv har satt in hos en bank f�r betalas ut till den omyndige. Banken f�r inte
utan den omyndiges samtycke betala ut pengarna till f�rmyndaren.

Om f�rmyndaren har f�tt �verf�rmyndarens tillst�nd att omh�nderta

pengar som avses i f�rsta stycket och visat upp bevis p� det, f�r banken be-
tala ut pengarna till f�rmyndaren men inte till den omyndige.

F�rsta och andra styckena g�ller ocks� pengar som har satts in hos ett

kreditmarknadsf�retag, ett f�retag som driver verksamhet enligt lagen
(2004:299) om inl�ningsverksamhet och ett utl�ndskt f�retag som driver
bankr�relse, finansieringsr�relse eller inl�ningsverksamhet fr�n en filial i
Sverige.

12 kap.

10 �

Om en f�rmyndare, god man eller f�rvaltare har ing�tt avtal f�r den

enskildes r�kning utan att inh�mta samtycke fr�n �verf�rmyndaren, trots att
samtycke kr�vs enligt 1315 kap., f�r motparten inte fr�ntr�da avtalet, om
f�rmyndaren, gode mannen eller f�rvaltaren beg�r �verf�rmyndarens sam-
tycke inom en m�nad fr�n det att avtalet ingicks och n�got annat f�rbeh�ll
inte har gjorts. Om �verf�rmyndaren inte l�mnar sitt samtycke, f�r motpar-
ten fr�ntr�da avtalet, om inte n�got annat har �verenskommits.

Om en f�rmyndare, god man eller f�rvaltare har ing�tt ett avtal som inne-

b�r skulds�ttning f�r den enskilde utan att inh�mta samtycke som kr�vs en-

1

Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7.

2

Balken omtryckt 1995:974.

SFS 2008:910

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:910

ligt 13 kap. 12 � f�rsta stycket 1 eller 14 kap. 13 � f�rsta stycket 1, f�r mot-
parten inte heller fr�ntr�da avtalet sedan det har blivit fullgjort.

15 �

Talan om ers�ttning enligt 14 � ska v�ckas inom tre �r fr�n det att

handlingar som anges i 16 kap. 8 � har l�mnats �ver till den som �r beh�rig
att ta emot redovisning f�r f�rvaltningen. Om talan inte v�cks inom n�mnda
tid, �r taler�tten f�rlorad. Detta g�ller inte, om st�llf�retr�daren har gjort sig
skyldig till brottsligt f�rfarande.

13 kap.

7 �

3

Pengar som inte placeras enligt 5, 6 eller 10 � och som inte heller

omedelbart beh�ver anv�ndas ska g�ras r�nteb�rande genom att s�ttas in hos
bank eller kreditmarknadsf�retag. I anslutning till en placering enligt 5 eller
6 � f�r pengar dock f�ras �ver till ett konto hos ett v�rdepappersbolag, �ven
om n�gon r�nta inte �r avtalad.

9 �

�verf�rmyndaren ska besluta att best�mmelserna i 47 �� inte l�ngre

ska till�mpas, om v�rdet p� den omyndiges tillg�ngar har kommit att sjunka
till ett belopp som understiger fyra g�nger g�llande prisbasbelopp enligt la-
gen (1962:381) om allm�n f�rs�kring och det inte finns s�rskild anledning
att l�ta kontrollen fortg�.

Ett beslut enligt f�rsta stycket g�ller inte egendom som har tillfallit den

omyndige under villkor om s�rskild �verf�rmyndarkontroll.

Om det med h�nsyn till f�r�ldrarnas och den omyndiges f�rh�llanden

eller i �vrigt finns s�rskilda sk�l, f�r �verf�rmyndaren helt eller delvis be-
sluta om undantag fr�n 37 ��.

12 �

F�r den omyndiges r�kning f�r f�r�ldrar endast med �verf�rmynda-

rens samtycke

1. ta upp l�n eller f�reta n�gon annan r�ttshandling som inneb�r att den

omyndige s�tts i skuld,

2. ing� borgensf�rbindelse, eller
3. st�lla den omyndiges egendom som s�kerhet f�r den omyndiges eller

n�gon annans f�rbindelse.

�r det fr�ga om �tg�rder enligt f�rsta stycket som faller inom ramen f�r

en r�relse som f�r�ldrarna med �verf�rmyndarens samtycke driver f�r den
omyndiges r�kning, beh�vs samtycke endast i fr�ga om pants�ttning av fast
egendom eller tomtr�tt. Samtycke beh�vs inte i fr�ga om statliga l�n som tas
upp f�r att ge den omyndige hj�lp till utbildning eller bos�ttning.

Samtycke f�r l�mnas endast om �tg�rden beh�vs f�r att trygga den omyn-

diges �vriga egendom eller kan anses n�dv�ndig f�r den omyndiges utbild-
ning eller uppeh�lle eller om det annars finns s�rskilda sk�l f�r �tg�rden.

19 �

4

Om det av n�gon s�rskild anledning beh�vs f�r att trygga f�rvalt-

ningen, f�r �verf�rmyndaren

1. besluta att 37 �� ska till�mpas �ven i andra fall �n som f�ljer av 2 �,

3

Senaste lydelse 2004:422.

4

Senaste lydelse 2007:529.

background image

3

SFS 2008:910

2. begr�nsa m�jligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, kredit-

marknadsf�retag eller v�rdepappersbolag, ut�ver vad som f�ljer av 8 �,

3. besluta att v�rdehandlingar ska f�rvaras och f�rvaltas av ett v�rdepap-

persinstitut enligt lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden eller ett
motsvarande utl�ndskt institut som �r underkastat en offentlig reglering som
v�sentligen st�mmer �verens med den som g�ller f�r v�rdepappersinstitut i
Sverige,

4. genom meddelande till en central v�rdepappersf�rvarare, den som f�r

ett register enligt 4 kap. 11 � lagen (2004:46) om investeringsfonder eller
den som har registrerats som f�rvaltare av finansiella instrument eller ande-
lar i investeringsfonder, begr�nsa f�r�ldrars m�jlighet att f�rfoga �ver r�ttig-
heter som registreras enligt lagen (1998:1479) om kontof�ring av finansiella
instrument eller som avses i lagen om investeringsfonder, och

5. genom meddelande till den som ska betala pengar till den omyndige be-

sluta att pengarna ska s�ttas in hos bank eller kreditmarknadsf�retag.

Meddelas beslut enligt f�rsta stycket 3, ska f�r�ldrarna tr�ffa avtal med ett

v�rdepappersinstitut p� villkor som �verf�rmyndaren har godk�nt.

Ett v�rdepappersinstitut �r skyldigt att tr�ffa ett s�dant avtal om f�rvaring

och f�rvaltning som avses i andra stycket. Avtalet f�r inte tr�ffas p� s�mre
villkor �n de som v�rdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer
vid samma typ av avtal.

14 kap.

4 �

Andra v�rdehandlingar �n s�dana som n�mns i 5 � f�rsta stycket ska

s�ljas och fordringar drivas in s� snart det l�mpligen kan ske, om det inte �r
till f�rdel f�r den enskilde att v�rdehandlingarna beh�lls eller att fordring-
arna f�rblir utest�ende.

Annan l�s egendom som inte omfattas av 11 � ska s�ljas vid en l�mplig

tidpunkt, om inte egendomen �r till nytta eller har s�rskilt v�rde f�r den en-
skilde eller den enskildes familj eller egendomen av n�gon annan s�rskild
anledning b�r beh�llas.

7 �

5

Pengar som inte placeras enligt 5, 6 eller 11 � och inte heller omedel-

bart beh�ver anv�ndas ska g�ras r�nteb�rande genom att s�ttas in hos bank
eller kreditmarknadsf�retag. I anslutning till en placering enligt 5 eller 6 �
f�r pengar dock f�ras �ver till ett konto hos ett v�rdepappersbolag, �ven om
n�gon r�nta inte �r avtalad.

8 �

6

Pengar som har satts in hos bank eller kreditmarknadsf�retag f�r tas ut

endast efter samtycke fr�n �verf�rmyndaren.

Samtycke kr�vs dock inte vid uttag av
1. r�nta som �r upplupen under innevarande och f�reg�ende �r, eller
2. pengar som beh�ver h�llas tillg�ngliga f�r den enskildes uppeh�lle eller

v�rden av hans eller hennes egendom om den f�rordnade f�rmyndaren, gode
mannen eller f�rvaltaren vid ins�ttningen gjort f�rbeh�ll om att de f�r tas ut
utan �verf�rmyndarens samtycke.

5

Senaste lydelse 2004:422.

6

Senaste lydelse 2004:422.

background image

4

SFS 2008:910

10 �

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r �verf�rmyndaren helt eller delvis be-

sluta om undantag fr�n 48 ��.

13 �

F�r den enskildes r�kning f�r en f�rordnad f�rmyndare, god man eller

f�rvaltare endast med �verf�rmyndarens samtycke

1. ta upp l�n eller f�reta n�gon annan r�ttshandling som inneb�r att den

enskilde s�tts i skuld,

2. ing� borgensf�rbindelse, eller
3. st�lla den enskildes egendom som s�kerhet f�r den enskildes eller n�-

gon annans f�rbindelse.

�r det fr�ga om �tg�rder enligt f�rsta stycket som faller inom ramen f�r

en r�relse som st�llf�retr�daren med �verf�rmyndarens samtycke driver f�r
den enskildes r�kning, beh�vs samtycke endast i fr�ga om pants�ttning av
fast egendom eller tomtr�tt. Samtycke beh�vs inte i fr�ga om statliga l�n
som tas upp f�r att ge den enskilde hj�lp till utbildning eller bos�ttning.

Samtycke f�r l�mnas endast om �tg�rden beh�vs f�r att trygga den enskil-

des �vriga egendom eller kan anses n�dv�ndig f�r hans eller hennes utbild-
ning eller uppeh�lle eller om det annars finns s�rskilda sk�l f�r �tg�rden.

21 �

7

Om det beh�vs f�r att trygga f�rvaltningen, f�r �verf�rmyndaren

1. begr�nsa m�jligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, kredit-

marknadsf�retag eller v�rdepappersbolag, ut�ver vad som f�ljer av 8 �,

2. besluta att v�rdehandlingar ska f�rvaras och f�rvaltas av ett v�rdepap-

persinstitut enligt lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden eller ett
motsvarande utl�ndskt institut som �r underkastat en offentlig reglering som
v�sentligen st�mmer �verens med den som g�ller f�r v�rdepappersinstitut i
Sverige,

3. genom meddelande till den som ska betala pengar till den enskilde be-

sluta att pengarna ska s�ttas in hos bank eller kreditmarknadsf�retag, och

4. genom meddelande till en central v�rdepappersf�rvarare, den som f�r

ett register enligt 4 kap. 11 � lagen (2004:46) om investeringsfonder eller
den som har registrerats som f�rvaltare av finansiella instrument eller ande-
lar i investeringsfonder, begr�nsa st�llf�retr�darens m�jlighet att f�rfoga
�ver r�ttigheter som registreras enligt lagen (1998:1479) om kontof�ring av
finansiella instrument eller som avses i lagen om investeringsfonder.

Meddelas beslut enligt f�rsta stycket 2, ska st�llf�retr�daren tr�ffa avtal

med ett v�rdepappersinstitut p� villkor som �verf�rmyndaren har godk�nt.

Ett v�rdepappersinstitut �r skyldigt att tr�ffa ett s�dant avtal om f�rvaring

och f�rvaltning som avses i andra stycket. Avtalet f�r inte tr�ffas p� s�mre
villkor �n de som v�rdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer
vid samma typ av avtal.

16 kap.

10 �

Socialn�mnder och andra myndigheter �r skyldiga att p� beg�ran

l�mna �verf�rmyndaren de uppgifter som beh�vs f�r �verf�rmyndarens till-
synsverksamhet.

7

Senaste lydelse 2007:529.

background image

5

SFS 2008:910

I lag och f�rordning finns s�rskilda best�mmelser om skyldighet f�r myn-

digheter att underr�tta �verf�rmyndaren om f�rh�llanden av betydelse f�r
dennes tillsynsverksamhet.

10 a �

En bank �r skyldig att p� beg�ran l�mna �verf�rmyndaren de upp-

gifter som beh�vs f�r �verf�rmyndarens tillsynsverksamhet.

F�rsta stycket g�ller ocks� kreditmarknadsf�retag, v�rdepappersbolag,

centrala v�rdepappersf�rvarare, kontof�rande institut, fondbolag, f�rva-
ringsinstitut, f�retag som driver inl�ningsverksamhet enligt lagen
(2004:299) om inl�ningsverksamhet och utl�ndska f�retag som driver mot-
svarande verksamhet fr�n en filial i Sverige.

11 �

8

N�r en omyndig p� grund av arv eller testamente har f�tt pengar till

ett v�rde �verstigande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allm�n
f�rs�kring eller med villkor om s�rskild �verf�rmyndarkontroll, ska den som
ombes�rjer utbetalningen fr�n d�dsboet f�r den omyndiges r�kning s�tta in
medlen hos bank eller kreditmarknadsf�retag, med uppgift om att medlen
inte f�r tas ut utan �verf�rmyndarens tillst�nd.

Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller kreditmarknads-

f�retag ska �ven g�lla

1. f�rs�kringsgivare vid utbetalning av f�rs�kringsbelopp som den omyn-

dige har r�tt till,

2. pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) om indivi-

duellt pensionssparande,

3. Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ers�ttning enligt brottsska-

delagen (1978:413),

4. huvudman vid utbetalning av skadest�nd enligt 14 a kap. 12 � skolla-

gen (1985:1100), samt

5. myndighet som betalar ut ers�ttning med anledning av skadest�ndsan-

spr�k mot staten.

Om betalningen avser en periodisk f�rm�n, g�ller skyldigheten att betala

till bank eller kreditmarknadsf�retag endast n�r den f�rsta utbetalningen
g�rs.

N�r utbetalning enligt f�rsta eller andra stycket g�rs, ska den som ombe-

s�rjer utbetalningen genast g�ra anm�lan till f�rmyndaren och �verf�rmyn-
daren. En s�dan anm�lan ska ocks� g�ras om en omyndig p� grund av arv el-
ler testamente har f�tt v�rdehandlingar till ett v�rde som �verstiger i f�rsta
stycket n�mnt belopp eller med villkor om att v�rdehandlingarna ska st� un-
der s�rskild �verf�rmyndarkontroll.

Best�mmelserna i f�rstafj�rde styckena g�ller inte vid utbetalning av

medel som den omyndige f�r f�rvalta sj�lv. Andrafj�rde styckena g�ller
inte heller om utbetalning g�rs fr�n f�rs�kring som har tagits inom ramen f�r
en r�relse.

Best�mmelserna i denna paragraf g�ller ocks� vid betalning eller utgi-

vande av v�rdehandlingar till n�gon f�r vilken det har f�rordnats god man
med uppgift att f�rvalta egendom eller f�r vilken det har f�rordnats f�rval-
tare.

8

Senaste lydelse 2004:422.

background image

6

SFS 2008:910

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

19 kap.

17 �

L�nsstyrelsen ska ut�va tillsyn �ver �verf�rmyndares och �verf�r-

myndarn�mnders verksamhet.

L�nsstyrelsen ska
 med r�d st�dja �verf�rmyndarna och �verf�rmyndarn�mnderna i deras

verksamhet och d�rvid fr�mja en enhetlig r�ttstill�mpning, och

 se till att utbildningen av �verf�rmyndarna, ledam�terna i �verf�rmyn-

darn�mnderna och ers�ttare �r tillfredsst�llande.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.
2. I fr�ga om avtal som har ing�tts f�re ikrafttr�dandet g�ller 12 kap. 10 �

i dess �ldre lydelse.

3. �ldre best�mmelser i 12 kap. 15 � om tid f�r att v�cka talan om ers�tt-

ning ska g�lla n�r handlingar som anges i 16 kap. 8 � har l�mnats �ver till
den som �r beh�rig att ta emot redovisningen f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

;