SFS 2008:916 Förordning om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

080916.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1990:893) om <br/>underr�ttelse om dom i vissa brottm�l, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 13 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 25 a � f�rordningen (1990:893) om under-</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">r�ttelse om dom i vissa brottm�l, m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>25 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en dom inneh�ller f�rpliktelse f�r den tilltalade att betala</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">skadest�nd till en m�ls�gande som �r en fysisk person, ska, sedan domen har<br/>vunnit laga kraft, en kopia av domen f�rsedd med lagakraftbevis s�ndas till<br/>Kronofogdemyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om m�ls�ganden �r under arton �r och den tilltalade �r f�rmyndare f�r</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">honom eller henne, ska en kopia av domen f�rsedd med lagakraftbevis ocks�<br/>s�ndas till �verf�rmyndaren.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Monika S�rbom<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2006:768.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:916</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1990:893) om
underr�ttelse om dom i vissa brottm�l, m.m.;

utf�rdad den 13 november 2008.

Regeringen f�reskriver att 25 a � f�rordningen (1990:893) om under-

r�ttelse om dom i vissa brottm�l, m.m. ska ha f�ljande lydelse.

25 a �

1

Om en dom inneh�ller f�rpliktelse f�r den tilltalade att betala

skadest�nd till en m�ls�gande som �r en fysisk person, ska, sedan domen har
vunnit laga kraft, en kopia av domen f�rsedd med lagakraftbevis s�ndas till
Kronofogdemyndigheten.

Om m�ls�ganden �r under arton �r och den tilltalade �r f�rmyndare f�r

honom eller henne, ska en kopia av domen f�rsedd med lagakraftbevis ocks�
s�ndas till �verf�rmyndaren.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Monika S�rbom
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:768.

SFS 2008:916

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;