SFS 2008:921 Förordning om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2009

080921.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter
för år 2009

1

;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om to-

baksskatt den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter till 49 kronor per
förpackning med 20 cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt
samma bestämmelse fastställs till 1 krona och 27 öre per cigarett för år 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Senaste förordning i ämnet 2007:993.

SFS 2008:921

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008