SFS 2008:922 Förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

080922.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:814) om
ersättning till nämndemän och vissa andra
uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.;

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2 b § förordningen (1982:814) om ersättning

till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet
m.m. ska ha följande lydelse.

2 b §

1

För sammanträde som hålls på en söndag, annan allmän helgdag,

lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton betalas ersättning, utöver
det som anges i 2 § första stycket 1 och 2 samt 2 a §, med 500 kr.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2003:526.

SFS 2008:922

Utkom från trycket
den 2 december 2008

2

SFS 2008:910�966

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008