SFS 2008:922 Förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

080922.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1982:814) om <br/>ers�ttning till n�mndem�n och vissa andra <br/>uppdragstagare inom domstolsv�sendet m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 13 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 2 b � f�rordningen (1982:814) om ers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">till n�mndem�n och vissa andra uppdragstagare inom domstolsv�sendet<br/>m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r sammantr�de som h�lls p� en s�ndag, annan allm�n helgdag,</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">l�rdag, midsommarafton, julafton och ny�rsafton betalas ers�ttning, ut�ver<br/>det som anges i 2 � f�rsta stycket 1 och 2 samt 2 a �, med 500 kr.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft115">Helena Swenz�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2003:526. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:922</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> <p style="position:absolute;top:14px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">2 </p> <p style="position:absolute;top:14px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft113"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:974px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>SFS 2008:910966</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1982:814) om
ers�ttning till n�mndem�n och vissa andra
uppdragstagare inom domstolsv�sendet m.m.;

utf�rdad den 13 november 2008.

Regeringen f�reskriver att 2 b � f�rordningen (1982:814) om ers�ttning

till n�mndem�n och vissa andra uppdragstagare inom domstolsv�sendet
m.m. ska ha f�ljande lydelse.

2 b �

1

F�r sammantr�de som h�lls p� en s�ndag, annan allm�n helgdag,

l�rdag, midsommarafton, julafton och ny�rsafton betalas ers�ttning, ut�ver
det som anges i 2 � f�rsta stycket 1 och 2 samt 2 a �, med 500 kr.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Helena Swenz�n
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2003:526.

SFS 2008:922

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

2

SFS 2008:910966

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;