SFS 2008:923 Förordning om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

080923.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.