SFS 2008:925 Förordning om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

080925.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.