SFS 2008:934 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

080934.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.