SFS 2008:935 Lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

080935.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.