SFS 2008:938 Lag om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

080938.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan <br/>inom F�rsvarsmakten;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 2 � lagen (1999:568) om utlands-</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">styrkan inom F�rsvarsmakten ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r dem som tj�nstg�r i utlandsstyrkan ska f�ljande best�mmelser i</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">arbetsmilj�lagen (1977:1160) g�lla �ven utomlands, om inte tj�nstg�rings-<br/>f�rh�llandena hindrar detta:</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft113"> 2 kap. 18 ��,<br/> 3 kap. 14 ��, 7 g � f�rsta och andra styckena samt 12 �,<br/> 6 kap. 16 ��, 6 a � f�rsta stycket f�rsta och andra meningarna och</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">andra stycket samt 8 och 9 ��.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009. </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Maria Hedeg�rd<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2008/09:5, bet.2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2003:170.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:938</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan
inom F�rsvarsmakten;

utf�rdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 2 � lagen (1999:568) om utlands-

styrkan inom F�rsvarsmakten ska ha f�ljande lydelse.

2 �

2

F�r dem som tj�nstg�r i utlandsstyrkan ska f�ljande best�mmelser i

arbetsmilj�lagen (1977:1160) g�lla �ven utomlands, om inte tj�nstg�rings-
f�rh�llandena hindrar detta:

 2 kap. 18 ��,
 3 kap. 14 ��, 7 g � f�rsta och andra styckena samt 12 �,
 6 kap. 16 ��, 6 a � f�rsta stycket f�rsta och andra meningarna och

andra stycket samt 8 och 9 ��.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedeg�rd
(F�rsvarsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:5, bet.2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26.

2

Senaste lydelse 2003:170.

SFS 2008:938

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;