SFS 2008:939 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

080939.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.