SFS 2008:942 Förordning om ändring i förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning

080942.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.