SFS 2008:945 Förordning om ändring i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.

080945.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1997:702) om <br/>kvalitetsredovisning inom skolv�sendet m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 3 a � f�rordningen (1997:702) om kvalitetsre-</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">dovisning inom skolv�sendet m.m.</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft11"> ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:145px;white-space:nowrap" class="ft11">I kvalitetsredovisningen ska uppf�ljning och utv�rdering av lika-</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">behandlingsplaner enligt 3 kap. 16 � diskrimineringslagen (2008:567) och<br/>planer mot kr�nkande behandling enligt 14 a kap. 8 � skollagen (1985:1100)<br/>redovisas.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009 och till�mpas f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">g�ngen f�r kvalitetsredovisningar som avser 2009.</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">CECILIA MALMSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">F�rordningen omtryckt 2005:609.</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2005:609.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2006:279.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:945</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1997:702) om
kvalitetsredovisning inom skolv�sendet m.m.;

utf�rdad den 20 november 2008.

Regeringen f�reskriver att 3 a � f�rordningen (1997:702) om kvalitetsre-

dovisning inom skolv�sendet m.m.

1

ska ha f�ljande lydelse.

3 a �

2

I kvalitetsredovisningen ska uppf�ljning och utv�rdering av lika-

behandlingsplaner enligt 3 kap. 16 � diskrimineringslagen (2008:567) och
planer mot kr�nkande behandling enligt 14 a kap. 8 � skollagen (1985:1100)
redovisas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009 och till�mpas f�rsta

g�ngen f�r kvalitetsredovisningar som avser 2009.

P� regeringens v�gnar

CECILIA MALMSTR�M

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

F�rordningen omtryckt 2005:609.

Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2005:609.

2

Senaste lydelse 2006:279.

SFS 2008:945

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;