SFS 2008:946 Förordning om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan

080946.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2006:1083) om barns <br/>och elevers deltagande i arbetet med en <br/>likabehandlingsplan;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (2006:1083) om</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan samt 2 �<br/>ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>F�rordning om barns och elevers deltagande i arbetet med <br/>planer mot diskriminering och kr�nkande behandling</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">En likabehandlingsplan enligt 3 </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft11">kap. 16 </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft11">� diskrimineringslagen</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">(2008:567) och en plan mot kr�nkande behandling enligt 14 a kap. 8 � skol-<br/>lagen (1985:1100) ska uppr�ttas, f�ljas upp och ses �ver under medverkan<br/>av barnen eller eleverna vid den verksamhet f�r vilken planen g�ller. Ut-<br/>formningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska an-<br/>passas efter deras �lder och mognad.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">CECILIA MALMSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft110">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2008:946</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2006:1083) om barns
och elevers deltagande i arbetet med en
likabehandlingsplan;

utf�rdad den 20 november 2008.

Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (2006:1083) om

barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan samt 2 �
ska ha f�ljande lydelse.

F�rordning om barns och elevers deltagande i arbetet med
planer mot diskriminering och kr�nkande behandling

2 �

En likabehandlingsplan enligt 3

kap. 16

� diskrimineringslagen

(2008:567) och en plan mot kr�nkande behandling enligt 14 a kap. 8 � skol-
lagen (1985:1100) ska uppr�ttas, f�ljas upp och ses �ver under medverkan
av barnen eller eleverna vid den verksamhet f�r vilken planen g�ller. Ut-
formningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska an-
passas efter deras �lder och mognad.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

CECILIA MALMSTR�M

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:946

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;