SFS 2008:957 Förordning om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

080957.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1982:805) om <br/>ers�ttning av allm�nna medel till vittnen, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1982:805) om ers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">av allm�nna medel till vittnen, m.m.</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att i 7 och 9 �� ordet J�mst�lldhetsn�mnden ska bytas ut mot</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">N�mnden mot diskriminering,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 6 � ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Reseers�ttning, traktamente och ers�ttning f�r tidsspillan f�r tillerk�n-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">nas</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft115">1. vittne,<br/>2. s�dan sakkunnig vid allm�n domstol som inte har utsetts av r�tten,<br/>3. m�ls�gande som ska h�ras i brottm�l i anledning av �klagarens talan,<br/>4. v�rdnadshavare eller annan som ska h�ras enligt 26 � lagen (1964:167)</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">med s�rskilda best�mmelser om unga lag�vertr�dare och v�rdnadshavare<br/>som ska h�ras enligt 21 kap. 1 � r�tteg�ngsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">5. den som f�rordnats till s�rskild personutredare enligt 3 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">(1991:2041) om s�rskild personutredning i brottm�l, m.m. och som ska h�-<br/>ras vid allm�n domstol,</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">6. f�rtroendeman enligt 4 � lagen om s�rskild personutredning i brottm�l,</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">m.m. som ska h�ras vid allm�n domstol,</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">7. den som ska h�ras under f�runders�kning i brottm�l eller enligt 23 kap. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">3 � tredje stycket r�tteg�ngsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">8. den som, utan att vara part, ska h�ras enligt utl�nningslagen (2005:716)</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">eller lagen (1991:572) om s�rskild utl�nningskontroll,</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">9. den som, utan att vara part, ska h�ras enligt lagen (1970:417) om mark-</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">nadsdomstol m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft115">10. den som ska h�ras enligt 13 � lagen (1976:839) om Statens va-n�mnd,<br/>11. den som, utan att vara part, ska h�ras enligt lagen (1973:188) om ar-</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">rende- och hyresn�mnder,</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">12. den som medverkar vid en utredning enligt 6 � lagen (1988:609) om</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">m�ls�gandebitr�de, 17 </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">� r�ttshj�lpslagen (1996:1619) eller 4 </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft11">� lagen</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1996:1620) om offentligt bitr�de,</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse av</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">7 � 2006:148<br/>9 � 1995:572.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 2008:171.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:957</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:957</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21"> 13. den som, utan att vara s�kande, p� kallelse av inskrivningsmyndighe-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">ten har inst�llt sig f�r att h�ras vid lagfartssammantr�de eller sammantr�de<br/>enligt 19 kap. 16 � jordabalken,</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">14. den som, utan att vara s�kande, p� kallelse av registermyndigheten har</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">inst�llt sig f�r att h�ras vid sammantr�de enligt 2 kap. 21 � sj�lagen<br/>(1994:1009),</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">15. den som, utan att vara part, ska h�ras under utredning som avses i 9 �</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">andra stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">16. den som, utan att vara part, ska h�ras inf�r N�mnden mot diskrimine-</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ring enligt diskrimineringslagen (2008:567),</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">17. tredje man som ska h�ras inf�r Kronofogdemyndigheten enligt 2 kap.</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">11 � uts�kningsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">18. den som, utan att vara s�kande, p� kallelse av inskrivningsmyndighe-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">ten har inst�llt sig f�r att h�ras vid sammantr�de enligt 22 � f�rordningen<br/>(2005:142) om inskrivning av r�tt till luftfartyg.</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21"> Ers�ttning till vittne l�mnas �ven i fall som avses i 36 kap. 8 � r�tteg�ngs-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">balken.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Johan Danelius<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1982:805) om
ers�ttning av allm�nna medel till vittnen, m.m.;

utf�rdad den 20 november 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1982:805) om ers�ttning

av allm�nna medel till vittnen, m.m.

1

dels

att i 7 och 9 �� ordet J�mst�lldhetsn�mnden ska bytas ut mot

N�mnden mot diskriminering,

dels

att 6 � ska ha f�ljande lydelse.

6 �

2

Reseers�ttning, traktamente och ers�ttning f�r tidsspillan f�r tillerk�n-

nas

1. vittne,
2. s�dan sakkunnig vid allm�n domstol som inte har utsetts av r�tten,
3. m�ls�gande som ska h�ras i brottm�l i anledning av �klagarens talan,
4. v�rdnadshavare eller annan som ska h�ras enligt 26 � lagen (1964:167)

med s�rskilda best�mmelser om unga lag�vertr�dare och v�rdnadshavare
som ska h�ras enligt 21 kap. 1 � r�tteg�ngsbalken,

5. den som f�rordnats till s�rskild personutredare enligt 3 � lagen

(1991:2041) om s�rskild personutredning i brottm�l, m.m. och som ska h�-
ras vid allm�n domstol,

6. f�rtroendeman enligt 4 � lagen om s�rskild personutredning i brottm�l,

m.m. som ska h�ras vid allm�n domstol,

7. den som ska h�ras under f�runders�kning i brottm�l eller enligt 23 kap.

3 � tredje stycket r�tteg�ngsbalken,

8. den som, utan att vara part, ska h�ras enligt utl�nningslagen (2005:716)

eller lagen (1991:572) om s�rskild utl�nningskontroll,

9. den som, utan att vara part, ska h�ras enligt lagen (1970:417) om mark-

nadsdomstol m.m.,

10. den som ska h�ras enligt 13 � lagen (1976:839) om Statens va-n�mnd,
11. den som, utan att vara part, ska h�ras enligt lagen (1973:188) om ar-

rende- och hyresn�mnder,

12. den som medverkar vid en utredning enligt 6 � lagen (1988:609) om

m�ls�gandebitr�de, 17

� r�ttshj�lpslagen (1996:1619) eller 4

� lagen

(1996:1620) om offentligt bitr�de,

1

Senaste lydelse av

7 � 2006:148
9 � 1995:572.

2

Senaste lydelse 2008:171.

SFS 2008:957

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:957

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

13. den som, utan att vara s�kande, p� kallelse av inskrivningsmyndighe-

ten har inst�llt sig f�r att h�ras vid lagfartssammantr�de eller sammantr�de
enligt 19 kap. 16 � jordabalken,

14. den som, utan att vara s�kande, p� kallelse av registermyndigheten har

inst�llt sig f�r att h�ras vid sammantr�de enligt 2 kap. 21 � sj�lagen
(1994:1009),

15. den som, utan att vara part, ska h�ras under utredning som avses i 9 �

andra stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

16. den som, utan att vara part, ska h�ras inf�r N�mnden mot diskrimine-

ring enligt diskrimineringslagen (2008:567),

17. tredje man som ska h�ras inf�r Kronofogdemyndigheten enligt 2 kap.

11 � uts�kningsbalken,

18. den som, utan att vara s�kande, p� kallelse av inskrivningsmyndighe-

ten har inst�llt sig f�r att h�ras vid sammantr�de enligt 22 � f�rordningen
(2005:142) om inskrivning av r�tt till luftfartyg.

Ers�ttning till vittne l�mnas �ven i fall som avses i 36 kap. 8 � r�tteg�ngs-

balken.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

;