SFS 2008:958 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

080958.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.