SFS 2008:965 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

080965.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.