SFS 2008:968 Lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

080968.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.