SFS 2008:969 Lag om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet

080969.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.