SFS 2008:972 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

080972.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.