SFS 2008:973 Lag om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

080973.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.