SFS 2008:974 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

080974.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i utl�nningslagen (2005:716);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att det i utl�nningslagen (2005:716)</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ska inf�ras en ny paragraf, 17 kap. 3 �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>17 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rs�kringskassan har r�tt att ta del av uppgifter om enskilda hos</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Migrationsverket. Om det finns sk�l f�r det ska Migrationsverket p� eget<br/>initiativ l�mna s�dana uppgifter till F�rs�kringskassan. </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen meddelar ytterligare f�reskrifter om vilka uppgifter som ska</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">l�mnas ut enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft114">Ingela Fridstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:974</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i utl�nningslagen (2005:716);

utf�rdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att det i utl�nningslagen (2005:716)

ska inf�ras en ny paragraf, 17 kap. 3 �, av f�ljande lydelse.

17 kap.

3 �

F�rs�kringskassan har r�tt att ta del av uppgifter om enskilda hos

Migrationsverket. Om det finns sk�l f�r det ska Migrationsverket p� eget
initiativ l�mna s�dana uppgifter till F�rs�kringskassan.

Regeringen meddelar ytterligare f�reskrifter om vilka uppgifter som ska

l�mnas ut enligt f�rsta stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridstr�m
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28.

SFS 2008:974

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;