SFS 2008:977 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

080977.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2000:628) om den <br/>arbetsmarknadspolitiska verksamheten;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2000:628) om den arbets-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">marknadspolitiska verksamheten ska inf�ras en ny paragraf, 17 �, samt n�r-<br/>mast f�re 17 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Uppgiftsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:430px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">Kronofogdemyndigheten har r�tt att hos Arbetsf�rmedlingen ta del</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">av f�ljande uppgifter om arbetss�kande:</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">1. namn, personnummer och i f�rekommande fall samordningsnummer,<br/>2. fr�n och med vilken dag den arbetss�kande �r anm�ld eller registrerad</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">som inte l�ngre arbetss�kande vid den offentliga arbetsf�rmedlingen, och </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. den arbetss�kandes tillh�righet till arbetsl�shetskassa enligt registre-</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ring.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det finns sk�l f�r det ska Arbetsf�rmedlingen p� eget initiativ l�mna</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">uppgifter som avses i f�rsta stycket till Kronofogdemyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft114">Karin Renman<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Tidigare 17 � upph�vd genom 2007:905.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:977</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utf�rdad den 20 november 2008.

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2000:628) om den arbets-

marknadspolitiska verksamheten ska inf�ras en ny paragraf, 17 �, samt n�r-
mast f�re 17 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

Uppgiftsskyldighet

17 �

1

Kronofogdemyndigheten har r�tt att hos Arbetsf�rmedlingen ta del

av f�ljande uppgifter om arbetss�kande:

1. namn, personnummer och i f�rekommande fall samordningsnummer,
2. fr�n och med vilken dag den arbetss�kande �r anm�ld eller registrerad

som inte l�ngre arbetss�kande vid den offentliga arbetsf�rmedlingen, och

3. den arbetss�kandes tillh�righet till arbetsl�shetskassa enligt registre-

ring.

Om det finns sk�l f�r det ska Arbetsf�rmedlingen p� eget initiativ l�mna

uppgifter som avses i f�rsta stycket till Kronofogdemyndigheten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Tidigare 17 � upph�vd genom 2007:905.

SFS 2008:977

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;