SFS 2008:980 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

080980.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.