SFS 2008:981 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

080981.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.