SFS 2008:983 Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

080983.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft48{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft49{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:208px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2004:660) om <br/>f�rvaltning av kvaliteten p� vattenmilj�n;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11"> i fr�ga om f�rordningen (2004:660) om f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">ning av kvaliteten p� vattenmilj�n att 1 kap. 3 och 5 ��, 4 kap. 5 och 79 ��,<br/>6 kap. 5 � och bilaga 1 till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna f�rordning avses med</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>akvifer</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft11">: lager av geologiska material som �r tillr�ckligt por�sa och ge-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">nomsl�ppliga f�r att medge ett betydande fl�de eller uttag av grundvatten,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>delavrinningsomr�de</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">: avrinningsomr�de inom ett huvudavrinningsom-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">r�de fr�n vilket all ytvattenavrinning str�mmar till en viss punkt i ett vatten-<br/>drag,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>direktiv 2000/60/EG</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">: Europaparlamentets och r�dets direktiv 2000/60/EG</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">av den 23 oktober 2000 om uppr�ttande av en ram f�r gemenskapens �tg�r-<br/>der p� vattenpolitikens omr�de</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft11">,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:583px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>direktiv 2006/118/EG</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">: Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/118/</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">EG av den 12 december 2006 om skydd f�r grundvatten mot f�roreningar<br/>och f�rs�mring</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft11">, </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:636px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>grundvatten</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft11">: allt vatten som finns under markytan i den m�ttade zonen,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>grundvattenf�rekomst</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">: avgr�nsad volym grundvatten i en eller flera akvi-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ferer,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:689px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>huvudavrinningsomr�de</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft11">: avrinningsomr�de med en areal som �r minst</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">200 kvadratkilometer uppstr�ms mynningen i havet,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:725px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>inlandsvatten</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft11">: allt vatten p� markytan undantaget vatten i �verg�ngszon</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">och d�rut�ver allt grundvatten p� landsidan av den baslinje som avses i la-<br/>gen (1966:374) om Sveriges sj�territorium,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:778px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>internationellt avrinningsdistrikt</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft11">: vattendistrikt som omfattar flera staters</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">territorium, </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:813px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>internationellt avrinningsomr�de</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft11">: huvudavrinningsomr�de i vilket ing�r</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">del av annan stats territorium, om den andra staten till�mpar direktiv 2000/<br/>60/EG,</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">om skydd f�r grundvatten mot f�roreningar och f�rs�mring (EUT L 372, 27.12.2006,<br/>s. 19, Celex 32006L0118). </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">EGT L 327, 22.12.2000, s. 1 (Celex 32000L0060).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">EUT L 372, 27.12.2006, s. 19 (Celex 32006L0118).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2008:983</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:983</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>kustomr�de</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft21">: landomr�de vid kusten som inte kan h�nf�ras till ett visst hu-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">vudavrinningsomr�de,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:107px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>kustvatten</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft21">: vatten som finns fr�n kusten till den linje som p� varje punkt</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">befinner sig en nautisk mil bortom den baslinje som avses i lagen (1966:374)<br/>om Sveriges sj�territorium undantaget vatten i �verg�ngszon och grund-<br/>vatten,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:177px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>skyddade omr�den</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft21">: omr�den som har fastst�llts f�r skydd enligt best�m-</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">melser grundade p� den gemenskapslagstiftning som avses i bilaga IV i di-<br/>rektiv 2000/60/EG,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:230px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>vatten i �verg�ngszon</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft21">: ytvatten i n�rheten av flodutlopp som delvis �r av</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">salthaltig karakt�r till f�ljd av n�rheten till kustvatten men som p� ett v�sent-<br/>ligt s�tt p�verkas av s�tvattenstr�mmar,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>ytvatten</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft21">: inlandsvatten utom grundvatten, vatten i �verg�ngszon samt</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">kustvatten (n�r det g�ller kemisk status �ven territorialvatten), och</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>ytvattenf�rekomst</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft21">: en avgr�nsad och betydande f�rekomst av ytvatten s�-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">som t.ex. en sj�, en �, �lv eller kanal, ett vatten i �verg�ngszon eller ett kust-<br/>vattenomr�de.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid till�mpning av denna f�rordning f�r kvaliteten p� grundvatten av-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ses med</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>grundvattenstatus</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft21">: det tillst�nd en grundvattenf�rekomst har och som be-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">st�ms av vattnets kvantitativa status eller kemiska status, beroende p� vilken<br/>av dessa som �r s�mst,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>kvantitativ status</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft21">: ett tillst�nd relaterat till direkta och indirekta vattenut-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">tags p�verkan p� en grundvattenf�rekomst, klassificerat i enlighet med bi-<br/>laga V i direktiv 2000/60/EG och uttryckt s�som god eller otillfredsst�l-<br/>lande, och</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:548px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>kemisk grundvattenstatus</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft21">: den kemiska sammans�ttningen hos en grund-</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">vattenf�rekomst, klassificerad i enlighet med bilaga V i direktiv 2000/60/EG<br/>och bilagorna IIV i direktiv 2006/118/EG samt uttryckt s�som god eller<br/>otillfredsst�llande. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21"> Kvalitetskraven f�r grundvatten ska fastst�llas s� att tillst�ndet i grund-</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">vattenf�rekomster inte f�rs�mras och s� att alla grundvattenf�rekomster se-<br/>nast den 22 december 2015 uppn�r god grundvattenstatus enligt best�mmel-<br/>serna i bilaga V i direktiv 2000/60/EG och bilagorna IIV i direktiv 2006/<br/>118/EG.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:778px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft28">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Om en vattenf�rekomst i ett visst avseende omfattas av olika str�nga</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">kvalitetskrav enligt 26 a �� eller andra best�mmelser, ska det str�ngaste<br/>kravet g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft29">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft211">Senaste lydelse 2008:219.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:983</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft31"> Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om hur kvalitetskraven f�r</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">ytvatten ska best�mmas enligt detta kapitel och bilaga V i direktiv 2000/60/<br/>EG. </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Sveriges geologiska unders�kning (SGU) f�r meddela f�reskrifter om hur</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">kvalitetskraven f�r grundvatten ska best�mmas enligt detta kapitel, bilaga V<br/>i direktiv 2000/60/EG och bilagorna IIV i direktiv 2006/118/EG. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft31"> Vattenmyndigheten f�r besluta att kvalitetskraven ska uppfyllas vid en</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">senare tidpunkt �n vad som f�ljer av 26 ��, om </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">1. syftet �r att vattenmilj�n stegvis ska f�rb�ttras s� att kvalitetskraven</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">blir uppfyllda vid den senare tidpunkten, </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">2. det inte �r m�jligt av tekniska sk�l eller med rimliga kostnader att</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">�stadkomma de f�rb�ttringar av vattenmilj�n som beh�vs f�r att uppfylla<br/>kvalitetskraven inom den tid som anges i 26 ��, och </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft35">3. vattnets kvalitet inte riskerar att f�rs�mras ytterligare. <br/>Ett beslut enligt f�rsta stycket f�r inneb�ra att kvalitetskraven blir upp-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">fyllda senare �n den 22 december 2027, endast om det p� grund av naturliga<br/>f�rh�llanden �r om�jligt att �stadkomma f�rb�ttringarna dessf�rinnan. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft31"> Ett �tg�rdsprogram f�r vattendistrikt ska bland annat inneh�lla</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">1. �tg�rder f�r inr�ttande av vattenskyddsomr�den eller f�r att p� annat</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">s�tt skydda dricksvatten,</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">2. �tg�rder f�r att i den m�n det �r beh�vligt �stadkomma ompr�vning av</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">tillst�nd till eller villkor f�r milj�farlig verksamhet och vattenverksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">3. �tg�rder f�r att uppt�cka och beivra brott mot best�mmelser till skydd</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r vatten,</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">4. �tg�rder f�r att hindra eller reglera diffusa utsl�pp av f�rorenande �m-</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">nen,</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">5. �tg�rder f�r att f�rebygga eller begr�nsa att f�roreningar indirekt till-</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rs grundvatten,</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">6. �tg�rder f�r att motverka alla andra betydande negativa konsekvenser</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">f�r vattenmilj�n, s�rskilt de �tg�rder som beh�vs f�r att n�dv�ndig ekolo-<br/>gisk status eller god ekologisk potential ska kunna n�s n�r det g�ller vatten-<br/>f�rekomsters hydromorfologiska f�rh�llanden, och</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">7. de f�reskrifter eller f�rslag till f�reskrifter som beh�vs f�r att �vriga �t-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">g�rder ska kunna genomf�ras.</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">�tg�rdsprogrammet ska d�rut�ver inneh�lla s�dana �tg�rder och h�nvis-</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">ningar till �vrig lagstiftning som avses i artikel 11.3, 11.4 och 11.6 i direktiv<br/>2000/60/EG.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna f�rordning tr�der i kraft den 20 december 2008.</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft35">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2008:983</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft43"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft44">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft44">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:595px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>Bilaga 1</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft47"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>Information som ska finnas med i f�rvaltningsplaner f�r vattendistrikt </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft47"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:115px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>enligt 5 kap. 1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft49">5. En redovisning av de kvalitetskrav som har fastst�llts enligt 4 kap. denna<br/>f�rordning f�r ytvatten, grundvatten och skyddade omr�den, inbegripet de<br/>fall d� ytvattenf�rekomster f�rklarats som konstgjorda eller kraftigt modifie-<br/>rade eller d� undantagsreglerna i 912 �� till�mpats, samt den information<br/>som kr�vs enligt best�mmelserna i detta kapitel.</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft49">5 a. Information enligt bilaga II del C i direktiv 2006/118/EG om hur rikt-<br/>v�rden f�r grundvatten har fastst�llts.</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">6. En sammanfattning av den ekonomiska analys av vattenanv�ndningen</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">som har utf�rts i enlighet med 3 kap. 1 � denna f�rordning.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2004:660) om
f�rvaltning av kvaliteten p� vattenmilj�n;

utf�rdad den 20 november 2008.

Regeringen f�reskriver

1

i fr�ga om f�rordningen (2004:660) om f�rvalt-

ning av kvaliteten p� vattenmilj�n att 1 kap. 3 och 5 ��, 4 kap. 5 och 79 ��,
6 kap. 5 � och bilaga 1 till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

3 �

I denna f�rordning avses med

akvifer

: lager av geologiska material som �r tillr�ckligt por�sa och ge-

nomsl�ppliga f�r att medge ett betydande fl�de eller uttag av grundvatten,

delavrinningsomr�de

: avrinningsomr�de inom ett huvudavrinningsom-

r�de fr�n vilket all ytvattenavrinning str�mmar till en viss punkt i ett vatten-
drag,

direktiv 2000/60/EG

: Europaparlamentets och r�dets direktiv 2000/60/EG

av den 23 oktober 2000 om uppr�ttande av en ram f�r gemenskapens �tg�r-
der p� vattenpolitikens omr�de

2

,

direktiv 2006/118/EG

: Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/118/

EG av den 12 december 2006 om skydd f�r grundvatten mot f�roreningar
och f�rs�mring

3

,

grundvatten

: allt vatten som finns under markytan i den m�ttade zonen,

grundvattenf�rekomst

: avgr�nsad volym grundvatten i en eller flera akvi-

ferer,

huvudavrinningsomr�de

: avrinningsomr�de med en areal som �r minst

200 kvadratkilometer uppstr�ms mynningen i havet,

inlandsvatten

: allt vatten p� markytan undantaget vatten i �verg�ngszon

och d�rut�ver allt grundvatten p� landsidan av den baslinje som avses i la-
gen (1966:374) om Sveriges sj�territorium,

internationellt avrinningsdistrikt

: vattendistrikt som omfattar flera staters

territorium,

internationellt avrinningsomr�de

: huvudavrinningsomr�de i vilket ing�r

del av annan stats territorium, om den andra staten till�mpar direktiv 2000/
60/EG,

1

Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006

om skydd f�r grundvatten mot f�roreningar och f�rs�mring (EUT L 372, 27.12.2006,
s. 19, Celex 32006L0118).

2

EGT L 327, 22.12.2000, s. 1 (Celex 32000L0060).

3

EUT L 372, 27.12.2006, s. 19 (Celex 32006L0118).

SFS 2008:983

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:983

kustomr�de

: landomr�de vid kusten som inte kan h�nf�ras till ett visst hu-

vudavrinningsomr�de,

kustvatten

: vatten som finns fr�n kusten till den linje som p� varje punkt

befinner sig en nautisk mil bortom den baslinje som avses i lagen (1966:374)
om Sveriges sj�territorium undantaget vatten i �verg�ngszon och grund-
vatten,

skyddade omr�den

: omr�den som har fastst�llts f�r skydd enligt best�m-

melser grundade p� den gemenskapslagstiftning som avses i bilaga IV i di-
rektiv 2000/60/EG,

vatten i �verg�ngszon

: ytvatten i n�rheten av flodutlopp som delvis �r av

salthaltig karakt�r till f�ljd av n�rheten till kustvatten men som p� ett v�sent-
ligt s�tt p�verkas av s�tvattenstr�mmar,

ytvatten

: inlandsvatten utom grundvatten, vatten i �verg�ngszon samt

kustvatten (n�r det g�ller kemisk status �ven territorialvatten), och

ytvattenf�rekomst

: en avgr�nsad och betydande f�rekomst av ytvatten s�-

som t.ex. en sj�, en �, �lv eller kanal, ett vatten i �verg�ngszon eller ett kust-
vattenomr�de.

5 �

Vid till�mpning av denna f�rordning f�r kvaliteten p� grundvatten av-

ses med

grundvattenstatus

: det tillst�nd en grundvattenf�rekomst har och som be-

st�ms av vattnets kvantitativa status eller kemiska status, beroende p� vilken
av dessa som �r s�mst,

kvantitativ status

: ett tillst�nd relaterat till direkta och indirekta vattenut-

tags p�verkan p� en grundvattenf�rekomst, klassificerat i enlighet med bi-
laga V i direktiv 2000/60/EG och uttryckt s�som god eller otillfredsst�l-
lande, och

kemisk grundvattenstatus

: den kemiska sammans�ttningen hos en grund-

vattenf�rekomst, klassificerad i enlighet med bilaga V i direktiv 2000/60/EG
och bilagorna IIV i direktiv 2006/118/EG samt uttryckt s�som god eller
otillfredsst�llande.

4 kap.

5 �

Kvalitetskraven f�r grundvatten ska fastst�llas s� att tillst�ndet i grund-

vattenf�rekomster inte f�rs�mras och s� att alla grundvattenf�rekomster se-
nast den 22 december 2015 uppn�r god grundvattenstatus enligt best�mmel-
serna i bilaga V i direktiv 2000/60/EG och bilagorna IIV i direktiv 2006/
118/EG.

7 �

4

Om en vattenf�rekomst i ett visst avseende omfattas av olika str�nga

kvalitetskrav enligt 26 a �� eller andra best�mmelser, ska det str�ngaste
kravet g�lla.

4

Senaste lydelse 2008:219.

background image

3

SFS 2008:983

8 �

Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om hur kvalitetskraven f�r

ytvatten ska best�mmas enligt detta kapitel och bilaga V i direktiv 2000/60/
EG.

Sveriges geologiska unders�kning (SGU) f�r meddela f�reskrifter om hur

kvalitetskraven f�r grundvatten ska best�mmas enligt detta kapitel, bilaga V
i direktiv 2000/60/EG och bilagorna IIV i direktiv 2006/118/EG.

9 �

Vattenmyndigheten f�r besluta att kvalitetskraven ska uppfyllas vid en

senare tidpunkt �n vad som f�ljer av 26 ��, om

1. syftet �r att vattenmilj�n stegvis ska f�rb�ttras s� att kvalitetskraven

blir uppfyllda vid den senare tidpunkten,

2. det inte �r m�jligt av tekniska sk�l eller med rimliga kostnader att

�stadkomma de f�rb�ttringar av vattenmilj�n som beh�vs f�r att uppfylla
kvalitetskraven inom den tid som anges i 26 ��, och

3. vattnets kvalitet inte riskerar att f�rs�mras ytterligare.
Ett beslut enligt f�rsta stycket f�r inneb�ra att kvalitetskraven blir upp-

fyllda senare �n den 22 december 2027, endast om det p� grund av naturliga
f�rh�llanden �r om�jligt att �stadkomma f�rb�ttringarna dessf�rinnan.

6 kap.

5 �

Ett �tg�rdsprogram f�r vattendistrikt ska bland annat inneh�lla

1. �tg�rder f�r inr�ttande av vattenskyddsomr�den eller f�r att p� annat

s�tt skydda dricksvatten,

2. �tg�rder f�r att i den m�n det �r beh�vligt �stadkomma ompr�vning av

tillst�nd till eller villkor f�r milj�farlig verksamhet och vattenverksamhet,

3. �tg�rder f�r att uppt�cka och beivra brott mot best�mmelser till skydd

f�r vatten,

4. �tg�rder f�r att hindra eller reglera diffusa utsl�pp av f�rorenande �m-

nen,

5. �tg�rder f�r att f�rebygga eller begr�nsa att f�roreningar indirekt till-

f�rs grundvatten,

6. �tg�rder f�r att motverka alla andra betydande negativa konsekvenser

f�r vattenmilj�n, s�rskilt de �tg�rder som beh�vs f�r att n�dv�ndig ekolo-
gisk status eller god ekologisk potential ska kunna n�s n�r det g�ller vatten-
f�rekomsters hydromorfologiska f�rh�llanden, och

7. de f�reskrifter eller f�rslag till f�reskrifter som beh�vs f�r att �vriga �t-

g�rder ska kunna genomf�ras.

�tg�rdsprogrammet ska d�rut�ver inneh�lla s�dana �tg�rder och h�nvis-

ningar till �vrig lagstiftning som avses i artikel 11.3, 11.4 och 11.6 i direktiv
2000/60/EG.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 20 december 2008.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

background image

4

SFS 2008:983

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

Bilaga 1

Information som ska finnas med i f�rvaltningsplaner f�r vattendistrikt

enligt 5 kap. 1 �

5. En redovisning av de kvalitetskrav som har fastst�llts enligt 4 kap. denna
f�rordning f�r ytvatten, grundvatten och skyddade omr�den, inbegripet de
fall d� ytvattenf�rekomster f�rklarats som konstgjorda eller kraftigt modifie-
rade eller d� undantagsreglerna i 912 �� till�mpats, samt den information
som kr�vs enligt best�mmelserna i detta kapitel.

5 a. Information enligt bilaga II del C i direktiv 2006/118/EG om hur rikt-
v�rden f�r grundvatten har fastst�llts.

6. En sammanfattning av den ekonomiska analys av vattenanv�ndningen

som har utf�rts i enlighet med 3 kap. 1 � denna f�rordning.

;