SFS 2008:985 Förordning om ändring i förordningen (2007:949) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

080985.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:949) med <br/>instruktion f�r Internationella programkontoret <br/>f�r utbildningsomr�det;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 2 och 9 �� f�rordningen (2007:949) med in-</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">struktion f�r Internationella programkontoret f�r utbildningsomr�det ska ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>�</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft16">Myndigheten ska inom sitt verksamhetsomr�de enligt 1 � </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft111">1. fr�mja svenskt deltagande i programmen,<br/>2. informera och ge r�d om programmen, <br/>3. redovisa och analysera omfattningen och utvecklingen av programmen, <br/>4. handl�gga projektans�kningar och i f�rekommande fall besluta om pro-</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">jektbidrag, </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">5. f�lja upp, analysera och sprida resultat och andra erfarenheter fr�n pro-</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">jekten, </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft111">6. f�lja upp anv�ndningen av bidrag, <br/>7. samverka med ber�rda myndigheter och organisationer, och<br/>8. ha kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission och institu-</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">tioner i andra l�nder. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101)</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">och internrevisionsf�rordningen (2006:1228).</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">LARS LEIJONBORG</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft111">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2008:985</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:949) med
instruktion f�r Internationella programkontoret
f�r utbildningsomr�det;

utf�rdad den 20 november 2008.

Regeringen f�reskriver att 2 och 9 �� f�rordningen (2007:949) med in-

struktion f�r Internationella programkontoret f�r utbildningsomr�det ska ha
f�ljande lydelse.

2

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsomr�de enligt 1 �

1. fr�mja svenskt deltagande i programmen,
2. informera och ge r�d om programmen,
3. redovisa och analysera omfattningen och utvecklingen av programmen,
4. handl�gga projektans�kningar och i f�rekommande fall besluta om pro-

jektbidrag,

5. f�lja upp, analysera och sprida resultat och andra erfarenheter fr�n pro-

jekten,

6. f�lja upp anv�ndningen av bidrag,
7. samverka med ber�rda myndigheter och organisationer, och
8. ha kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission och institu-

tioner i andra l�nder.

9 �

Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101)

och internrevisionsf�rordningen (2006:1228).

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:985

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;