SFS 2008:986 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1166) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

080986.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.