SFS 2008:986 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1166) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

080986.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:1166) med
instruktion för Myndigheten för nätverk och
samarbete inom högre utbildning;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:1166) med instruktion för

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning ska upphöra
att gälla vid utgången av december 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:986

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008