SFS 2008:998 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

080998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.