SFS 2009:2 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta;

090002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av uppgift om Riksbankens referensränta;

beslutat den 30 december 2008.

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den

1 januari�30 juni 2009 är 2,0 procent.

På Riksbankens vägnar

KERSTIN HALLSTEN

Kristina Löfstrand

SFS 2009:2

Utkom från trycket
den 27 januari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009