SFS 2009:89 Förordning om ändring i förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott;

090089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1978:108) om

internationellt samarbete rörande lagföring för

brott;

utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1978:108) om internationellt

samarbete rörande lagföring för brott ska ha följande lydelse.

1 §1 Lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för
brott (lagföringslagen) ska, med nedan angivna begränsningar, tillämpas i
förhållande till följande stater som har tillträtt deeuropeiska konventionen
den 15 maj 1972 om överförande av lagföring i brottmål (lagföringskonven-
tionen).

1 Senaste lydelse 2008:337.

Stat

Ikraftträdande

Bestämmelser i lagen som
inte gäller i förhållande till
staten

Albanien

2000-07-05

5 §

Armenien

2005-03-18

5 §

Bosnien och Hercegovina

2005-07-26

�

Bulgarien

2004-07-01

5 §

Cypern

2002-03-20

�

Danmark

1978-03-30

5 §

Estland

1997-07-29

�

Lettland

1997-09-03

�

Liechtenstein

2003-05-27

5 §

Litauen

2000-02-24

�

Makedonien

2005-03-01

�

Moldavien

2007-04-24

�

Montenegro

2006-06-06

�

Nederländerna med

Nederländska Antillerna

och Aruba

1985-07-19

�

SFS 2009:89
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

2

SFS 2009:89

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagföringslagen
ska den inte tillämpas vid samarbete rörande lagföring för brott som har be-
gåtts innan lagföringskonventionen trätt i kraft mellan Sverige och den andra
staten.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Håkan Friman
(Justitiedepartementet)

Stat

Ikraftträdande

Bestämmelser i lagen som
inte gäller i förhållande till
staten

Norge

1978-03-30

�

Rumänien

2000-09-09

�

Ryssland

2008-09-27

�

Serbien 2002-12-31

�

Slovakien

1993-01-01

5 §

Spanien

1988-11-12

�

Tjeckien

1993-01-01

5 §

Turkiet

1979-01-28

�

Ukraina 1995-12-29

�

�sterrike

1980-07-01

5 §