SFS 2009:101 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

090101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.