SFS 2009:118 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293)

090118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.